Privacybeleid

ARTIKEL 1 – Gebruik van verzamelde persoonsgegevens

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978) en de Wet bescherming persoonsgegevens.
Elke aankoop op onze site MARGERENE.COM onderworpen aan het verzamelen van persoonlijke informatie die kan worden opgeslagen en gebruikt, zoals:
uw IP-adres, geografische locatie, type en versie van uw browser, besturingssysteem, bezoeken, gebruik van onze website, verwijzende bron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en navigatiepaden op de site, e-mailadres, naam, transacties, telefoonnummer, bankgegevens en metadata.
Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen met betrekking tot de openbaarmaking en verwerking van die persoonlijke informatie onder de voorwaarden van ons Privacybeleid.


ARTIKEL 2 – Toestemming

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, wordt gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in ons Privacybeleid.
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
de website te beheren / fraude te voorkomen en de beveiliging van de website te verbeteren / de website voor elke gebruiker te personaliseren / items te verzenden / diensten te verlenen / facturen en banktransacties te verzenden / te communiceren, op de hoogte te stellen, geautoriseerde nieuwsbrieven te verzenden / klachten te verwerken.
U kunt toegang krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben, ze corrigeren, verzoeken om ze te wissen of uw recht uitoefenen om de verwerking van uw gegevens te beperken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens ook te allen tijde intrekken; U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; U kunt ook uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen.
Via het e-mailadres: [email protected].
Bezoek de website van www.cnil.fr voor meer informatie over uw rechten. Als u, nadat u contact met ons hebt opgenomen, van mening bent dat uw “Informatique et Libertés”-rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL.

ARTIKEL 3 – Openbaarmaking

We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan onze partners of andere externe diensten zonder uw toestemming.
We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken:
voor zover we wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
In verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering);
Aan elke persoon van wie wij redelijkerwijs denken dat hij een integraal onderdeel is van een rechtbank of andere autoriteit die bevoegd is voor de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie als, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit waarschijnlijk om de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie zou vragen.

ARTIKEL 4 – Diensten geleverd door derden

Sommige betalingsgateways hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.
Websites van derden
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie daarover. Wij hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of -praktijken. We raden u daarom aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

ARTIKEL 5 – Beveiliging

Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze beveiligde servers te voorkomen.
Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden uitgevoerd, worden beschermd door coderingstechnologieën.
U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van uw gegevens die via internet worden verzonden niet kunnen garanderen.
U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen via e-mail, mondeling of ander offline in uw klantengedeelte van de internetwinkel.

ARTIKEL 6 – Leeftijd van toestemming

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om elke minderjarige die van u afhankelijk is, toe te staan deze website te gebruiken.

ARTIKEL 7 – Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen dit beleid af en toe bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid per e-mail of via de privéberichtenservice op onze website.
Als onze winkel wordt overgenomen door of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatie (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De id wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina opvraagt bij de server. Cookies kunnen “permanent” of “sessie” zijn: een permanente cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór deze vervaldatum wordt verwijderd; wat een sessiecookie betreft, deze vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt gesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar de persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in cookies en wordt verkregen door cookies.

Wij gebruiken sessiecookies en permanente cookies op onze website.
De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder beschreven:
We gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / gebruikers volgen terwijl ze op de website surfen / het gebruik van een winkelwagentje op de website activeren / het gebruik van een website verbeteren / het gebruik van de website analyseren / de website te beheren/ fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren/ de website voor elke gebruiker te personaliseren/ gerichte advertenties te verzenden die interessant kunnen zijn voor bepaalde gebruikers;
In de meeste browsers kunt u cookies weigeren of accepteren.
Zoals wat:

  • met Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookiebeheer door te klikken op “Extra”, “Internetopties”, “Privacy” en vervolgens op “Geavanceerd”;
  • met Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op “Extra”, “Opties”, “Privacy” en vervolgens “Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken” te selecteren in het vervolgkeuzemenu en “Cookies van sites accepteren” uit te schakelen; en
  • Met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu “Aanpassen en beheren” te gaan en vervolgens te klikken op “Instellingen”, “Geavanceerde instellingen weergeven” en “Instellingen voor inhoud” en vervolgens “Voorkomen dat sites gegevens instellen” te selecteren in de koptekst “Cookies”.

Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op het gebruik van veel websites.

Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen.

Voorbeeld: met Internet Explorer (versie 10) moet u het cookiebestand handmatig verwijderen (instructies om dit te doen vindt u hier http://support.microsoft.com/kb/278835);

  • met Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door op “Extra”, “Opties” en “Privacy” te klikken, vervolgens “Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken” te selecteren en op “Cookies weergeven” te klikken en vervolgens op “Alle cookies verwijderen”; en
  • met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu “Aanpassen en beheren” te gaan en vervolgens te klikken op “Instellingen”, “Geavanceerde instellingen weergeven” en “Browsegegevens verwijderen” en vervolgens op “Cookies en gegevens van modules van andere sites verwijderen” voordat u op “Browsegegevens verwijderen” klikt.Het verwijderen van cookies zal een negatieve invloed hebben op het gebruik van veel websites.

Functionaris voor gegevensbescherming – DPO

SAS Marguerite Pompon benoemt Laurence Turchi tot functionaris voor gegevensbescherming van de MARGERENE-website in het kader van de GDPR-wet voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bijgewerkt: 12/07/2021

Winkelwagen
Selecteer uw valuta