Algemene verkoopvoorwaarden

Van kracht op 01/10/2021

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (bekend als “AV”) zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle verkopen die door de Verkoper worden gesloten aan niet-professionele kopers (“De Klanten of de Klant”), die de producten willen verwerven die door de Verkoper te koop worden aangeboden (“De Producten”) op de MARGERENE.COM site. De producten die op de site te koop worden aangeboden, zijn de volgende:
MARGERENE-producten (hierna “de product(en)”)
E-giftcards

De belangrijkste kenmerken van de Producten en in het bijzonder de specificaties, illustraties en indicaties van afmetingen of capaciteit van de Producten, worden gepresenteerd op de site MARGERENE.COM die de klant moet lezen voordat hij bestelt.
De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.
Onder de aanbiedingen van Producten wordt verstaan binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Deze AV zijn op elk moment toegankelijk op de website van MARGERENE.COM en hebben voorrang op elk ander document.
De Klant verklaart deze AV te hebben gelezen en te hebben aanvaard door het daartoe voorziene vakje aan te vinken vóór de implementatie van de online bestelprocedure van de MARGERENE.COM site .
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn vastgelegd in het computersysteem van de verkoper het bewijs van alle transacties die met de klant zijn gesloten.

De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:
MARGUERITE POMPON, SAS
14 impasse Raymond Sabarich
31100 Toulouse – Frankrijk
Maatschappelijk kapitaal van 1000 euro
Geregistreerd bij de RCS van TOULOUSE, onder het nummer 893580969
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0789731238
Intracommunautair BTW-nummer FR91893580969

De producten die op de MARGERENE.COM site worden gepresenteerd, worden te koop aangeboden voor de volgende gebieden:
FRANKRIJK

In het geval van een bestelling naar een ander land dan Europees Frankrijk, is de Klant de importeur van het (de) betreffende Product(en).
Voor alle Producten die buiten de Europese Unie en DOM-TOM worden verzonden en waarvan de aanvraag voor een bestelling vooraf is gevalideerd, wordt de prijs automatisch exclusief belastingen op de factuur berekend.
Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Ze zijn voor rekening en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

ARTIKEL 2 – Prijzen

De Producten worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de site MARGERENE.COM, wanneer de bestelling door de Verkoper wordt geregistreerd.
Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, HT en TTC.
De tarieven houden rekening met eventuele kortingen die door de verkoper op de site kunnen worden toegekend MARGERENE.COM.
Deze tarieven zijn stevig en niet-herzienbaar tijdens hun geldigheidsduur, maar de verkoper behoudt zich het recht voor om, buiten de geldigheidsduur, de prijzen op elk moment te wijzigen.

De prijzen zijn exclusief de kosten van verwerking, verzending, transport en levering, die bovendien worden gefactureerd, onder de voorwaarden die op de site worden aangegeven en berekend voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.
De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.
Een factuur wordt opgesteld door de Verkoper en aan de Klant gegeven bij levering van de bestelde Producten.

ARTIKEL 3 – Bestellingen en pre-orders

Preorder:


Producten kunnen vooraf worden besteld.
Deze pre-order is in alle opzichten als een bestelling met een redelijk langere voorbereidings- en verzendtijd, meestal is het de tijd die nodig is om een productie te starten. Verzenddata worden aangegeven op elk van de pagina’s van de producten die het onderwerp zijn van een pre-order.

Bestel- en pre-orderproces

Het is aan de Klant om op de site MARGERENE.COM de Producten te selecteren die hij wenst te bestellen of vooraf te bestellen, volgens de volgende methoden:
De Klant heeft de mogelijkheid om een of meer producten te kopen op de website van MARGERENE.COM .Door het onderstaande proces te volgen:

Selectie van het(de) Product(en) en de door de Klant gewenste hoeveelheid,

Validatie of wijziging of verwijdering van het winkelmandje van door de Klant geselecteerde artikelen,

De Klant kan al dan niet een klantaccount aanmaken naar keuze.

1 – Als hij ervoor kiest om er een te maken, moet hij de onderstaande stap doorlopen:

-Identificatie van de Klant door het aanmaken van een account door het invullen van het formulier door vermelding van de verplichte elementen zoals voor- en achternaam, adres, e-mail om een aankoopbewijs te ontvangen en de nodige informatie met betrekking tot de aankoop, wachtwoord, telefoonnummer dat bij levering moet worden bereikt.

Tenzij anders aangegeven door de klant, zal het factuuradres identiek zijn aan het afleveradres.

-Verificatie van de inhoud van de bestelling of pre-order door de Klant, de totale prijs evenals de in rekening gebrachte belastingen, het afleveradres en de facturering

-Validatie van de Klant van zijn betalings- en leveringsmethoden.

-De Klant dient de algemene verkoopsvoorwaarden alsook het privacybeleid te lezen en te valideren.

-Betaling van artikelen

-Ontvangst van de aankoopbevestiging e-mail

2 – Als hij ervoor kiest om geen klantaccount aan te maken, moet hij de onderstaande stap doorlopen om zijn aankoop af te ronden:

-Identificatie van de Klant door het invullen van het formulier met vermelding van de verplichte elementen zoals voor- en achternaam, adres, e-mail om een aankoopbewijs te ontvangen en de nodige informatie in verband met de aankoop, telefoonnummer dat bij levering moet worden bereikt.

Tenzij anders aangegeven door de klant, zal het factuuradres identiek zijn aan het afleveradres.

-Verificatie van de inhoud van de bestelling of pre-order door de Klant, de totale prijs evenals de in rekening gebrachte belastingen, het afleveradres en de facturering

-Validatie van de Klant van zijn betalings- en leveringsmethoden.

-De Klant dient de algemene verkoopsvoorwaarden alsook het privacybeleid te lezen en te valideren.

-Betaling van artikelen

-Ontvangst van de aankoopbevestiging e-mail.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling of pre-order te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.
Elke bestelling of pre-order geplaatst op de MARGERENE.COM site vormt de totstandkoming van een contract gesloten op afstand tussen de Klant en de Verkoper.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling of pre-order van een Klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling of pre-order te annuleren of te weigeren.
De Klant zal de voortgang van zijn bestelling op de site kunnen volgen.

ARTIKEL 3 bis – Klantenzone – Account

De Klant wordt uitgenodigd, naar keuze, om een account (persoonlijke ruimte) aan te maken.
Om dit te doen, moet hij zich registreren door het formulier in te vullen dat hem zal worden aangeboden op het moment van zijn bestelling of pre-order en verbindt hij zich ertoe oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn burgerlijke staat en contactgegevens, inclusief zijn e-mailadres.
De Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie. Er is gespecificeerd dat hij ze kan wijzigen door in te loggen op zijn account.
Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en bestelgeschiedenis, moet de Klant zich identificeren met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord die hem na registratie zullen worden meegedeeld en die strikt persoonlijk zijn. Als zodanig zal de Klant zich onthouden van elke openbaarmaking. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan zal worden gemaakt.
De Klant kan ook zijn afmelding aanvragen door naar de speciale pagina op zijn persoonlijke ruimte te gaan of een e-mail te sturen naar: [email protected] of door een link te gebruiken die aan dit doel is gewijd. Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht zijn.

In geval van niet-naleving van de algemene verkoop- en / of gebruiksvoorwaarden, heeft de MARGERENE.COM site de mogelijkheid om het account van een klant op te schorten of zelfs te sluiten na een elektronische ingebrekestelling die elektronisch is verzonden en zonder effect is gebleven.
Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, houdt de pure en eenvoudige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de Klant in.
Elke gebeurtenis als gevolg van een geval van overmacht die resulteert in een storing van de site of server en onderhevig is aan enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, neemt niet de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Het aanmaken van het account impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt betaald door veilige betaling, volgens de volgende methoden:
betaling met creditcard (MasterCard, Visa, American Express)
betaling per mobiel (Apple pay en Android pay)
betaling met PayPal
Betaling met e-giftcard “MARGERèNE”,

De prijs is contant betaalbaar door de Klant, volledig op de dag van het plaatsen van de bestelling.

Betalingsgegevens worden in gecodeerde modus uitgewisseld met behulp van het protocol dat is gedefinieerd door de geautoriseerde betalingsprovider die betrokken is bij banktransacties die op de MARGERENE.COM site worden uitgevoerd.

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd nadat de Verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft geïnd.
De Verkoper is niet verplicht om de door de Klant bestelde Producten te leveren indien deze laatste de prijs niet volledig betaalt onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Cadeaubonnen

E-giftcards zijn 1 jaar geldig vanaf hun activering op de dag van hun aankoop en verzonden per e-mail naar het door de Klant opgegeven adres.
Het minimumbedrag dat moet worden gecrediteerd is 10 €, en het maximale bedrag is 500 €
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de gegevens die hij bij de bestelling heeft meegedeeld correct zijn, zodat de ontvanger de bestelling ontvangt. MARGERENE wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een fout van de Klant. We nodigen de klant uit om de orderbevestiging te lezen voordat hij valideert. In het geval dat de Klant deze bevestiging niet ontvangt, is het zijn verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen.
Het online verstrekken van creditcardnummers en de validatie van de bestelling zal het bewijs zijn van het geheel van de genoemde bestelling en de opeisbaarheid van de vastgelegde bedragen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000. Deze validatie vormt een handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van de bewerkingen die op de Site worden uitgevoerd MARGERENE.COM.
De E-giftcard mag niet worden ingewisseld, doorverkocht of gecrediteerd op een kaart of bankrekening, of aanleiding geven tot een geldelijke vergoeding in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk.
E-Gift Cards worden alleen verkocht aan particulieren.

De E-giftcard kan in één keer of meerdere keren worden gebruikt totdat het saldo is uitgeput. Er mag geen geldelijke vergoeding worden gemaakt voor een aankoop van een bedrag dat lager is dan de waarde van de Kaart of het resterende saldo op de E-Gift Card. 
In het geval dat de E-giftcard het bedrag van de aankopen niet volledig dekt, is het mogelijk om de betaling met een ander geaccepteerd betaalmiddel te voltooien.

Het saldo en de laatste transacties op de E-giftcard kunnen worden geraadpleegd op de klantenrekening. 

In geval van retournering van de goederen betaald door middel van de E-giftcard, wordt het bedrag teruggestort op een nieuwe E-giftcard of opnieuw bijgeschreven op dezelfde E-giftcard met dezelfde vervaldatum als die gebruikt voor de aankoop.
De aankoop van een MARGERENE E-giftcard met een andere E-giftcard wordt niet geaccepteerd.

ARTIKEL 5 – Leveringen

De door de Klant bestelde Producten worden geleverd in Europees Frankrijk of in de volgende gebieden:
Corsica, DOM TOM, Europese Unie, voor elk ander land, alleen op aanvraag.

Leveringen vinden over het algemeen plaats binnen 3 en 9 dagen, afhankelijk van de gekozen leveringsmethode op het adres dat door de klant is opgegeven bij het bestellen op de site.
Levering wordt gevormd door de overdracht aan de Klant van fysiek bezit of controle van het Product. Behalve in bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van één of meerdere Producten, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.
De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

Indien de bestelde Producten niet binnen 30 dagen na manifestatie van de klant per e-mail na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of het feit van de Klant, kan de verkoop worden opgelost op schriftelijk verzoek van de Klant onder de voorwaarden bepaald in de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen worden hem dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst teruggestort, met uitsluiting van enige schadevergoeding of aftrek.

Leveringen gebeuren door een onafhankelijke vervoerder, op het adres dat door de Klant bij de bestelling is opgegeven en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft.
Wanneer de Klant zelf heeft gezorgd voor het gebruik van een door hem zelf gekozen vervoerder, wordt de levering geacht te zijn verricht zodra de door de Verkoper bestelde Producten worden overhandigd aan de vervoerder die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De Klant erkent daarom dat het aan de vervoerder is om de levering uit te voeren en heeft geen garantiemiddel tegen de Verkoper in geval van het niet leveren van de vervoerde goederen.

In geval van een speciaal verzoek van de Klant met betrekking tot de voorwaarden voor verpakking of transport van de bestelde producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de Verkoper, zullen de daaraan verbonden kosten het voorwerp uitmaken van een specifieke aanvullende factuur, op offerte die eerder schriftelijk door de Klant is aanvaard.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij heeft een maximale termijn van 3 dagen vanaf de levering om claims in te dienen per e-mail aan:
[email protected]
of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op het adres: MARGERENE- 14, impasse Raymond Sabarich – 31100 Toulouse – FRANKRIJK, vergezeld van alle bewijsstukken die daarop betrekking hebben (foto’s in het bijzonder). Na deze periode en het niet naleven van deze formaliteiten, worden de Producten geacht conform en vrij van enig duidelijk gebrek te zijn en kan geen enkele claim geldig worden aanvaard door de Verkoper.
De Verkoper zal zo snel mogelijk en op zijn kosten de geleverde Producten terugbetalen of vervangen waarvan de gebreken van conformiteit of zichtbare of verborgen gebreken naar behoren door de Klant zijn bewezen, onder de voorwaarden bepaald in de artikelen L 217-4 en volgende van de Consumentenwet en die voorzien in deze AV.

De overdracht van de risico’s van verlies en verslechtering die daarmee verband houden, zal alleen worden uitgevoerd op het moment dat de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen daarom op risico en risico van de Verkoper, behalve wanneer de Klant zelf de vervoerder heeft gekozen. Als zodanig gaan de risico’s over op het moment van levering van het goed aan de vervoerder.

ARTIKEL 6 – Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper aan de Klant zal alleen worden uitgevoerd na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de datum van levering van de Producten.

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht

Volgens de voorwaarden van artikel L221-18 van de consumentenwet “Voor overeenkomsten die voorzien in de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, loopt de periode vanaf de ontvangst van het eerste goed. “
Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend, met behulp van het bijgevoegde herroepingsformulier en ook beschikbaar op de site of elke andere verklaring, ondubbelzinnig, die de wens tot herroeping uitdrukt en in het bijzonder per post gericht aan de verkoper op de post- of e-mailadressen vermeld in artikel 1 van de AV.
Retourzendingen moeten worden gedaan in hun originele staat en volledig (labels, verpakking, accessoires, instructies …), niet gedragen en waardoor ze in nieuwstaat kunnen terugkeren naar de marketing, vergezeld van de bijbehorende aankoopfactuur.
Beschadigde, vervuilde, gewijzigde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen.
De retourkosten blijven voor rekening van de Klant.
De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst door de Verkoper van de Producten die door de Klant zijn geretourneerd onder de voorwaarden voorzien in dit artikel.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid van verkoper – Garanties

De door de Verkoper geleverde Producten genieten van:
de wettelijke garantie van conformiteit, voor gebrekkige, beschadigde of beschadigde Producten of niet overeenkomend met de bestelling,
de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek in materiaal, ontwerp of fabricage dat de geleverde producten aantast en ongeschikt maakt voor gebruik,

Bepalingen met betrekking tot wettelijke
garanties Artikel L217-4 van de Consumentenwet
“De verkoper is verplicht om een goed te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer het hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »
Artikel L217-5 van de Consumentenwet
«Het goed is in overeenstemming met de overeenkomst:
1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:

 • indien het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
 • indien het de kwaliteiten bezit die een koper rechtmatig kan verwachten in het licht van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
  2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. Artikel
  L217-12 van de Consumentenwet
  “De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven binnen twee jaar vanaf de levering van het goed. Artikel
  1641 van het Burgerlijk Wetboek.
  De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen, dat de koper het niet zou hebben verworven, of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven, indien hij ervan op de hoogte was geweest. Artikel
  1648 lid 1 van het Burgerlijk
  Wetboek “De vordering die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. “
  Artikel L217-16 van de Consumentenwet
  .” Wanneer de koper van de verkoper vraagt, in de loop van de commerciële garantie die hem is verleend op het moment van de verwerving of reparatie van roerende goederen, een herstel dat onder de garantie valt, wordt elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog liep. Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek van de koper om interventie of vanaf de terbeschikkingstelling voor reparatie van de betrokken goederen, indien deze beschikbaarstelling volgt op het verzoek om interventie. »
  Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk (e-mail of post) op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de Producten of het bestaan van verborgen gebreken vanaf de ontdekking ervan.
  De Verkoper zal de Producten of onderdelen terugbetalen, vervangen of laten repareren onder garantie die als niet-conform of defect wordt beschouwd.
  Verzendkosten worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden terugbetaald op vertoon van bewijsstukken.
  Terugbetalingen, vervangingen of reparaties van Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van het defecte artikel worden uitgevoerd. Deze terugbetaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of cheque.
  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:
  niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, die het aan de Klant is om te controleren
  , in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.
  De foto’s en afbeeldingen die op de site worden gepresenteerd, zijn niet contractueel en kunnen niet de verantwoordelijkheid van de verkoper inroepen.
  De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of defecte Producten.

ARTIKEL 9 – Persoonsgegevens

De Klant wordt geïnformeerd dat het verzamelen van zijn persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de verkoop van de Producten en hun levering / levering, toevertrouwd aan de Verkoper. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

9.1 Verzameling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die op de MARGERENE.COM site worden verzameld zijn als volgt:

Een rekening openen
Bij het aanmaken van het Klant/Gebruikersaccount:
Achternamen, voornamen, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betaling
Als onderdeel van de betaling van de Producten die op de MARGERENE.COM site worden aangeboden, registreert het financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Klant / gebruiker.

9.2 Ontvangers van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door de Verkoper en zijn medecontractanten gebruikt voor de uitvoering van het contract en om de effectiviteit van de levering van verkoop en levering van de Producten te waarborgen.
De categorie(en) van medecontractant(en) is (zijn):
Vervoersaanbieders
Aanbieders van betalingsinstellingen

9.3 Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is de Verkoper, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

9.4 Beperking van de verwerking
Tenzij de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, zullen zijn persoonsgegevens niet worden gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.

9.5 Bewaartermijn van gegevens
De verkoper bewaart de aldus verzamelde gegevens gedurende een periode van 5 jaar, met betrekking tot het moment van verjaring van de toepasselijke contractuele wettelijke aansprakelijkheid.

9.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid
Verkoper implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de verkoper de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

9.7 Implementatie van de rechten van Klanten en gebruikers
In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben klanten en gebruikers van de MARGERENE.COM site de volgende rechten:
Ze kunnen de gegevens die op hen betrekking hebben op de volgende manier bijwerken of verwijderen:
via het e-mailadres: [email protected] of per post: MARGERENE – 14 impasse raymond sabarich -31100 Toulouse.
Ze kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het e-mailadres vermeld in artikel 9.3 “Verwerkingsverantwoordelijke”
Ze kunnen hun recht op toegang om de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben uit te oefenen door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Verwerkingsverantwoordelijke”
Als de persoonlijke gegevens waarover de Verkoper beschikt onjuist zijn, kunnen ze de update van de informatie aanvragen door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Verwerkingsverantwoordelijke”
Zij kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Verwerkingsverantwoordelijke”
Zij kunnen ook verzoeken om de overdraagbaarheid van de gegevens die door de Verkoper worden bewaard naar een andere aanbieder
Ten slotte kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de Verkoper
Deze rechten, zolang ze zich niet verzetten tegen het doel van de verwerking, kunnen worden uitgeoefend door een verzoek per post of e-mail te sturen naar de gegevensbeheerder wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld.
De verwerkingsverantwoordelijke moet binnen een termijn van maximaal één maand een reactie geven.
In geval van weigering om het verzoek van de Klant in te willigen, moet deze gemotiveerd worden.
De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in geval van weigering een klacht kan indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) of de zaak kan voorleggen aan een gerechtelijke autoriteit.
De klant kan worden gevraagd om een vakje aan te vinken waaronder hij ermee instemt informatieve en reclame-e-mails van de verkoper te ontvangen. Hij heeft altijd de mogelijkheid om zijn overeenkomst op elk moment te herroepen door contact op te nemen met de verkoper (contactgegevens hierboven) of door de afmeldlink te volgen.

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de MARGERENE.COM site is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk vormen.

ARTIKEL 11 – Toepasselijk recht – Taal

Deze AV en de daaruit voortvloeiende activiteiten worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.
Deze AV zijn geschreven in het Frans. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen worden vertaald, prevaleert alleen de Franse tekst in geval van een geschil.

ARTIKEL 12 – Geschillen

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met de klantenservice op het post- of e-mailadres van de verkoper zoals vermeld in ARTIKEL 1 van deze AV.
De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in elk geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, met bestaande sectorale bemiddelingsinstanties of met een alternatieve methode van geschillenbeslechting (bemiddeling, bijvoorbeeld) in geval van een geschil.
In dit geval is
de aangewezen bemiddelaar SAS MEDIATION SOLUTION
222 chemin de la bergerie – 01800 St Jean De Niost
www.sasmediationsolution-conso.fr
E-mail: www.sasmediationsolution-conso.fr.
De Klant wordt er tevens van op de hoogte gebracht dat hij ook gebruik kan maken van het platform online geschillenbeslechting (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
Alle geschillen waarbij de koop- en verkooptransacties die in toepassing van deze AV zijn gesloten en die niet het voorwerp zijn geweest van een minnelijke schikking tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

BIJLAGE I
Herroepingsformulier

Datum ____________

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als de klant zich wil terugtrekken uit de bestelling die op MARGERENE.COM is geplaatst, met uitzondering van uitsluitingen of beperkingen op de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden.
T.a.v
.: MARGERENE
14 impasse Raymond Sabarich
31100 Toulouse –
Frankrijk

De Workshop accepteert het publiek niet – alle pakketten moeten per post worden geretourneerd.

Hierbij meld ik u bij de intrekking van het contract met betrekking tot het onderstaande onroerend goed:

 • Bestelling vanaf (datum aangeven)
 • Bestelnummer: …………………………………………………..
 • Naam van de klant: ………………………………………………..
 • Adres van de klant: …………………………………

Handtekening van de Klant (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)

Winkelwagen
Selecteer uw valuta