Warunki sprzedaży

Obowiązuje w dniu 01/10/2021

ARTYKUŁ 1 – Zakres

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane “OWH”) mają zastosowanie, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, do wszystkich transakcji sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę na rzecz nabywców nieprofesjonalnych (“Klienci lub Klient”), którzy chcą nabyć produkty oferowane do sprzedaży (“Produkty”) przez Sprzedawcę na stronie MARGERENE.COM. Produkty oferowane do sprzedaży na stronie są następujące:
produkty MARGERENE (zwane dalej “Produktami”)
E-Karty Podarunkowe

Główne cechy Produktów, a w szczególności specyfikacje, ilustracje i wskazania wymiarów lub pojemności Produktów, są przedstawione na stronie MARGERENE.COM której klient jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem zamówienia.
Wybór i zakup Produktu jest wyłączną odpowiedzialnością Klienta.
Oferty Produktów rozumiane są w granicach dostępnych zapasów, określonych przy składaniu zamówienia.

Niniejsze OWH są dostępne w dowolnym momencie na stronie internetowej MARGERENE.COM i mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami.
Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWH i zaakceptował je, zaznaczając pole przewidziane w tym celu przed realizacją procedury zamawiania online strony MARGERENE.COM .
O ile nie udowodniono inaczej, dane zapisane w systemie informatycznym Sprzedawcy stanowią dowód wszystkich transakcji zawartych z Klientem.

Dane kontaktowe Sprzedającego są następujące:
MARGUERITE POMPON, SAS
14 impasse Raymond Sabarich
31100 Tuluza – Francja
Kapitał zakładowy 1000 euro
Zarejestrowany w RCS TULUZY, pod numerem 893580969
E-mail: [email protected]
Telefon: 0789731238
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT FR91893580969

Produkty prezentowane na stronie MARGERENE.COM są oferowane do sprzedaży na następujących terytoriach:
FRANCJA

W przypadku zamówienia do kraju innego niż Francja metropolitalna, Klient jest importerem danego Produktu (Produktów).
Dla wszystkich Produktów wysyłanych poza Unię Europejską i DOM-TOM, których prośba o zamówienie została wcześniej zatwierdzona, cena zostanie obliczona bez podatków automatycznie na fakturze.
Cła lub inne podatki lokalne lub cła importowe lub podatki państwowe mogą być płatne. Będą one odbywać się na koszt i są wyłączną odpowiedzialnością Klienta.

ARTYKUŁ 2 – Ceny

Produkty dostarczane są po stawkach obowiązujących na stronie MARGERENE.COM, gdy zamówienie jest zarejestrowane przez Sprzedawcę.
Ceny wyrażone są w euro, HT i TTC.
Stawki uwzględniają wszelkie obniżki, które mogą być udzielone przez Sprzedawcę na stronie MARGERENE.COM.
Stawki te są wiążące i nie podlegają rewizji w okresie ich obowiązywania, ale Sprzedawca zastrzega sobie prawo, poza okresem ważności, do zmiany cen w dowolnym momencie.

Ceny nie zawierają kosztów przetwarzania, wysyłki, transportu i dostawy, które są fakturowane dodatkowo, na warunkach wskazanych na stronie i obliczane przed złożeniem zamówienia.
Żądana od Klienta płatność odpowiada całkowitej kwocie zakupu, w tym tym kosztom.
Faktura jest wystawiana przez Sprzedawcę i wręczana Klientowi przy dostawie zamówionych Produktów.

ARTYKUŁ 3 – Zamówienia i zamówienia przedpremierowe

Preorder:


Produkty można zamawiać w przedsprzedaży.
To zamówienie przedpremierowe jest pod każdym względem jak zamówienie z rozsądnie dłuższym czasem przygotowania i wysyłki, zwykle jest to czas potrzebny na rozpoczęcie produkcji. Daty wysyłki są wskazane na każdej ze stron produktów, które są przedmiotem zamówienia przedpremierowego.

Proces zamawiania i zamawiania w przedsprzedaży

Do Klienta należy wybór na stronie MARGERENE.COM Produktów, które chce zamówić lub zamówić w przedsprzedaży, zgodnie z następującymi metodami:
Klient ma możliwość zakupu jednego lub więcej produktów na stronie internetowej MARGERENE.COM .Postępując zgodnie z poniższym procesem:

Wybór Produktu(ów) i ilości pożądanej przez Klienta,

Walidacja lub modyfikacja lub usunięcie koszyka wybranych przez Klienta towarów,

Klient może utworzyć konto klienta lub nie według własnego wyboru.

1 – Jeśli zdecyduje się go utworzyć, musi przejść przez poniższy krok:

-Identyfikacja Klienta poprzez założenie konta poprzez wypełnienie formularza poprzez odnotowanie obowiązkowych elementów, takich jak imię i nazwisko, adres, e-mail w celu otrzymania dowodu zakupu oraz niezbędnych informacji związanych z zakupem, hasła, numeru telefonu, do którego należy dotrzeć przy dostawie.

O ile klient nie określi inaczej, adres rozliczeniowy będzie identyczny z adresem dostawy.

-Weryfikacja treści zamówienia lub zamówienia przedpremierowego przez Klienta, ceny całkowitej oraz naliczonych podatków, adresu dostawy i fakturowania

-Walidacja Klienta jego metod płatności i dostawy.

-Klient musi zapoznać się i zatwierdzić ogólne warunki sprzedaży, a także politykę prywatności.

-Płatność za przedmioty

-Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu

2 – Jeśli zdecyduje się nie tworzyć konta klienta, musi przejść przez poniższy krok, aby sfinalizować zakup:

-Identyfikacja Klienta poprzez wypełnienie formularza z zaznaczeniem obowiązkowych elementów, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail w celu otrzymania dowodu zakupu oraz niezbędne informacje w związku z zakupem, numer telefonu, pod który należy się zwrócić przy dostawie.

O ile klient nie określi inaczej, adres rozliczeniowy będzie identyczny z adresem dostawy.

-Weryfikacja treści zamówienia lub zamówienia przedpremierowego przez Klienta, ceny całkowitej oraz naliczonych podatków, adresu dostawy i fakturowania

-Walidacja Klienta jego metod płatności i dostawy.

-Klient musi zapoznać się i zatwierdzić ogólne warunki sprzedaży, a także politykę prywatności.

-Płatność za przedmioty

-Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu.

Oferty produktowe są ważne tak długo, jak długo są widoczne na stronie, w granicach dostępnych zapasów.
Sprzedaż zostanie uznana za ważną dopiero po uiszczeniu pełnej ceny. Obowiązkiem Klienta jest weryfikacja dokładności zamówienia lub zamówienia w przedsprzedaży oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich błędów.
Każde zamówienie lub zamówienie przedpremierowe złożone na stronie MARGERENE.COM stanowi zawarcie umowy zawartej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia dowolnego zamówienia lub zamówienia w przedsprzedaży od Klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie lub zamówienie w przedsprzedaży.
Klient będzie mógł śledzić postęp swojego zamówienia na stronie.

ARTYKUŁ 3 bis – Strefa klienta – Konto

Klient jest zapraszany, zgodnie ze swoim wyborem, do założenia konta (przestrzeń osobista).
Aby to zrobić, musi się zarejestrować, wypełniając formularz, który zostanie mu zaoferowany w momencie składania zamówienia lub zamówienia w przedsprzedaży i zobowiązuje się do podania szczerych i dokładnych informacji dotyczących jego stanu cywilnego i danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.
Klient jest odpowiedzialny za aktualizację podanych informacji. Określa się, że może je modyfikować, logując się na swoje konto.
Aby uzyskać dostęp do swojej osobistej przestrzeni i historii zamówień, Klient musi zidentyfikować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, które zostaną mu przekazane po rejestracji i które są ściśle osobiste. W związku z tym Klient powstrzyma się od jakiegokolwiek ujawnienia. W przeciwnym razie pozostanie wyłącznie odpowiedzialny za jego wykorzystanie.
Klient może również zażądać rezygnacji z subskrypcji, przechodząc na dedykowaną stronę w swojej przestrzeni osobistej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub korzystając z linku dedykowanego do tego celu. Będzie to skuteczne w rozsądnym czasie.

W przypadku nieprzestrzegania ogólnych warunków sprzedaży i / lub użytkowania, strona MARGERENE.COM będzie miała możliwość zawieszenia lub nawet zamknięcia konta klienta po formalnym powiadomieniu wysłanym drogą elektroniczną i pozostała bez skutku.
Każde usunięcie konta, niezależnie od przyczyny, pociąga za sobą czyste i proste usunięcie wszystkich danych osobowych Klienta.
Wszelkie zdarzenia spowodowane siłą wyższą powodującą nieprawidłowe działanie strony lub serwera i podlegające przerwom lub modyfikacjom w przypadku konserwacji, nie pociągają za sobą odpowiedzialności Sprzedawcy.
Utworzenie konta wiąże się z akceptacją niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

ARTYKUŁ 4 – Warunki płatności

Cena jest płacona przez bezpieczną płatność, zgodnie z następującymi metodami:
płatność kartą kredytową (MasterCard, Visa, American Express)
płatność telefonem komórkowym (Apple pay i Android pay)
płatność PayPal
Płatność e-kartą podarunkową “MARGERèNE”,

Cena płatna jest w gotówce przez Klienta, w całości w dniu złożenia zamówienia.

Dane dotyczące płatności są wymieniane w trybie szyfrowanym przy użyciu protokołu zdefiniowanego przez autoryzowanego dostawcę usług płatniczych zaangażowanych w transakcje bankowe przeprowadzane na stronie MARGERENE.COM.

Płatności dokonane przez Klienta zostaną uznane za ostateczne dopiero po faktycznym pobraniu przez Sprzedawcę należnych kwot.
Sprzedawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia Zamówionych przez Klienta Produktów, jeżeli ten nie zapłaci ceny w całości na warunkach wskazanych powyżej.

E-kartki upominkowe

E-karty podarunkowe są ważne przez 1 rok od ich aktywacji w dniu ich zakupu i wysłania pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta.
Minimalna kwota do zaksięgowania wynosi 10 €, a maksymalna kwota to 500 €
Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że dane, które podał podczas składania zamówienia, są poprawne, aby odbiorca otrzymał zamówienie. MARGERENE zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku błędu Klienta. Zapraszamy klienta do zapoznania się z potwierdzeniem zamówienia przed jego zatwierdzeniem. W przypadku, gdy Klient nie otrzyma tego potwierdzenia, jego obowiązkiem jest skontaktowanie się z nami.
Podanie numerów kart kredytowych online i zatwierdzenie zamówienia będzie dowodem całości tego zamówienia i wymagalności popełnionych kwot, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2000 r. Ta walidacja stanowi podpis i wyraźną akceptację operacji przeprowadzanych na Stronie MARGERENE.COM.
Elektroniczna karta podarunkowa nie może być wymieniana, odsprzedawana lub zapisywana na karcie lub rachunku bankowym, ani stanowić podstawy do zapłaty pieniężnej w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części.
E-karty podarunkowe są sprzedawane tylko osobom fizycznym.

E-karta podarunkowa może być użyta jednorazowo lub kilka razy, aż do wyczerpania salda. Za zakup kwoty mniejszej niż wartość Karty lub saldo pozostające na Elektronicznej Karcie Podarunkowej nie może być dokonywane żadne wynagrodzenie pieniężne. 
W przypadku, gdy E-karta podarunkowa nie pokrywa w pełni kwoty zakupów, możliwe jest zrealizowanie płatności za pomocą innego akceptowanego środka płatniczego.

Saldo i ostatnie transakcje dokonane na e-karcie podarunkowej można sprawdzić na koncie klienta. 

W przypadku zwrotu towaru opłaconego za pomocą elektronicznej karty podarunkowej, kwota zostanie zwrócona na nową e-kartę podarunkową lub ponownie zaksięgowana na tej samej e-karcie podarunkowej z tą samą datą ważności, co ta użyta do zakupu.
Zakup elektronicznej karty podarunkowej MARGERENE przy użyciu innej elektronicznej karty podarunkowej nie jest akceptowany.

ARTYKUŁ 5 – Dostawy

Produkty zamówione przez Klienta zostaną dostarczone do Francji metropolitalnej lub w następujących obszarach:
Korsyka, DOM TOM, Unia Europejska, do dowolnego innego kraju tylko na żądanie.

Dostawy odbywają się zazwyczaj w ciągu 3 i 9 dni w zależności od wybranego sposobu dostawy na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia na stronie.
Dostawa polega na przekazaniu Klientowi fizycznego posiadania lub kontroli nad Produktem. Z wyjątkiem szczególnych przypadków lub niedostępności jednego lub więcej Produktów, zamówione Produkty zostaną dostarczone za jednym razem.
Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione przez Klienta produkty w terminach określonych powyżej.

Jeżeli zamówione Produkty nie zostały dostarczone w ciągu 30 dni od zgłoszenia klienta pocztą elektroniczną po orientacyjnej dacie dostawy, z jakiegokolwiek powodu innego niż siła wyższa lub fakt Klienta, sprzedaż może zostać rozwiązana na pisemny wniosek Klienta na warunkach przewidzianych w art. L 216-2, L 216-3 i L241-4 kodeksu konsumenckiego. Kwoty zapłacone przez Klienta zostaną mu zwrócone najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty rozwiązania umowy, z wyłączeniem wszelkich odszkodowań lub potrąceń.

Dostawy realizowane są przez niezależnego przewoźnika, na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia i do którego przewoźnik ma łatwy dostęp.
Gdy Klient sam zadbał o korzystanie z wybranego przez siebie przewoźnika, dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą przekazania zamówionych przez Sprzedawcę Produktów przewoźnikowi, który przyjął je bez zastrzeżeń. Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że to do przewoźnika należy dokonanie dostawy i nie ma prawa regresu gwarancyjnego wobec Sprzedawcy w przypadku niedostarczenia przewożonego towaru.

W przypadku specjalnego żądania Klienta dotyczącego warunków pakowania lub transportu zamówionych produktów, należycie zaakceptowanego na piśmie przez Sprzedawcę, koszty z tym związane będą przedmiotem konkretnej faktury dodatkowej, po uprzednio zaakceptowanej przez Klienta wycenie pisemnej.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu dostarczanych produktów. Ma on maksymalny termin 3 dni od doręczenia na złożenie roszczeń pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]
lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: MARGERENE- 14, impasse Raymond Sabarich – 31100 Tuluza – FRANCJA, wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi z nimi związanymi (w szczególności zdjęcia). Po tym okresie i nie dopełnieniu tych formalności, Produkty zostaną uznane za zgodne i wolne od jakichkolwiek widocznych wad, a Żadne roszczenie nie może być ważnie zaakceptowane przez Sprzedawcę.
Sprzedawca zwróci lub wymieni tak szybko, jak to możliwe i na swój koszt, dostarczone Produkty, których wady zgodności lub wady pozorne lub ukryte zostały należycie udowodnione przez Klienta, na warunkach przewidzianych w artykułach L 217-4 i następnych Kodeksu Konsumenckiego oraz przewidzianych w niniejszych OWH.

Przeniesienie ryzyka utraty i pogorszenia stanu z tym związanego, nastąpi dopiero w momencie, gdy Klient wejdzie w fizyczne posiadanie Produktów. W związku z tym Produkty podróżują na ryzyko i ryzyko Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient sam wybrał przewoźnika. W związku z tym ryzyko jest przenoszone w momencie dostarczenia towaru przewoźnikowi.

ARTYKUŁ 6 – Przeniesienie własności

Przeniesienie własności Produktów ze Sprzedawcy na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu przez niego pełnej ceny, niezależnie od daty dostawy tych Produktów.

ARTYKUŁ 7 – Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z warunkami art. L221-18 Kodeksu konsumenckiego “W przypadku umów przewidujących regularną dostawę towarów przez określony czas, termin biegnie od otrzymania pierwszego towaru. “
Prawo odstąpienia od umowy może być wykonane online, za pomocą załączonego formularza odstąpienia od umowy, a także dostępnego na stronie lub dowolnego innego oświadczenia, jednoznacznego, wyrażającego chęć odstąpienia od umowy, w szczególności listownie skierowanego do Sprzedawcy na adres pocztowy lub e-mail wskazany w ART. 1 OWH.
Zwroty należy dokonywać w oryginalnym stanie i kompletnych (etykiety, opakowania, akcesoria, instrukcje …), nienoszonych i umożliwiających ich powrót do obrotu w nowym stanie, wraz z odpowiednią fakturą zakupu.
Uszkodzone, zabrudzone, zmodyfikowane lub niekompletne Produkty nie są odbierane.
Koszty zwrotu pozostają w gestii Klienta.
Wymiana (w zależności od dostępności) lub zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę Produktów zwróconych przez Klienta na warunkach przewidzianych w niniejszym artykule.

ARTYKUŁ 8 – Odpowiedzialność sprzedawcy – Gwarancje

Produkty dostarczone przez Sprzedawcę korzystają z:
prawnej gwarancji zgodności, dla Produktów wadliwych, uszkodzonych lub uszkodzonych lub nieodpowiadających zamówieniu,
gwarancji prawnej na wady ukryte wynikające z wady materiałowej, konstrukcyjnej lub produkcyjnej wpływającej na dostarczone produkty i czyniącej je niezdatnymi do użytku,

Przepisy dotyczące gwarancji prawnych
Artykuł L217-4 Kodeksu konsumenckiego
“Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki zgodności istniejące w momencie dostawy. Ponosi on również odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, gdy zostały mu one obciążone umową lub zostały przeprowadzone na jego odpowiedzialność. »
Artykuł L217-5 Kodeksu konsumenckiego
«Towar jest zgodny z umową:
1° Jeżeli nadaje się do użytku zwykle oczekiwanego od podobnego towaru oraz, w stosownych przypadkach:

 • jeżeli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedającego i ma cechy, które sprzedawca przedstawił kupującemu w postaci próbki lub modelu;
 • jeżeli posiada cechy, których kupujący może zgodnie z prawem oczekiwać w świetle publicznych oświadczeń składanych przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub etykietowaniu;
  2 ° Lub jeśli ma cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do specjalnego użytku poszukiwanego przez kupującego, o którym dowiedział się sprzedawca i który ten zaakceptował. Artykuł
  L217-12 Kodeksu konsumenckiego
  “Działanie wynikające z braku zgodności jest przewidziane przez dwa lata od dostarczenia towaru. Art.
  1641 kodeksu cywilnego.
  Sprzedawca jest związany gwarancją w odniesieniu do ukrytych wad sprzedawanej rzeczy, które czynią ją niezdatną do użytku, do którego jest przeznaczona, lub które w ten sposób zmniejszają to wykorzystanie, że kupujący nie nabyłby jej lub podałby tylko niższą cenę, gdyby o nich wiedział. Art.
  1648 § 1 Kodeksu cywilnego
  “Powództwo wynikające z wad ukrytych musi zostać wytoczone przez kupującego w terminie dwóch lat od stwierdzenia wady. “
  Artykuł L217-16 kodeksu konsumenckiego
  .” Gdy kupujący zażąda od sprzedającego, w trakcie trwania gwarancji handlowej udzielonej mu w momencie nabycia lub naprawy ruchomości, przywrócenia objętego gwarancją, każdy okres unieruchomienia wynoszący co najmniej siedem dni jest dodawany do czasu trwania gwarancji, która pozostała do końca. Termin ten biegnie od daty złożenia przez nabywcę wniosku o interwencję lub od udostępnienia do naprawy danych towarów, jeżeli takie udostępnienie następuje po złożeniu wniosku o interwencję. »
  W celu dochodzenia swoich praw, Klient musi poinformować Sprzedawcę na piśmie (e-mailem lub pocztą) o niezgodności Produktów lub istnieniu ukrytych wad z ich odkrycia.
  Sprzedawca zwróci, wymieni lub naprawi Produkty lub części objęte gwarancją uznane za niezgodne lub wadliwe.
  Koszty wysyłki zostaną zwrócone na podstawie zafakturowanej stawki, a koszty zwrotu zostaną zwrócone po okazaniu dokumentów potwierdzających.
  Zwroty, wymiany lub naprawy Produktów uznanych za niezgodne lub wadliwe zostaną dokonane tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wadliwego przedmiotu. Zwrotu można dokonać przelewem bankowym lub czekiem.
  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:
  nieprzestrzeganie przepisów prawa kraju, w którym dostarczane są produkty, których sprawdzenie
  należy do Klienta, w przypadku niewłaściwego użycia, wykorzystania do celów zawodowych, zaniedbania lub braku konserwacji ze strony Klienta, jak w przypadku normalnego zużycia Produktu, wypadku lub siły wyższej.
  Zdjęcia i grafiki prezentowane na stronie nie są umowne i nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności Sprzedawcy.
  Gwarancja Sprzedawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wymiany lub zwrotu pieniędzy za niezgodne lub wadliwe Produkty.

ARTYKUŁ 9 – Dane osobowe

Klient jest informowany, że zbieranie jego danych osobowych jest niezbędne do sprzedaży Produktów i ich dostawy/dostawy, powierzonych Sprzedawcy. Te dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży.

9.1 Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone na stronie MARGERENE.COM są następujące:

Otwieranie konta
Podczas zakładania konta Klienta/Użytkownika:
Nazwiska, imiona, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail.

Płatność
W ramach płatności za Produkty oferowane na stronie MARGERENE.COM rejestruje dane finansowe dotyczące rachunku bankowego lub karty kredytowej Klienta/użytkownika.

9.2 Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedawcę i jego współwykonawców w celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia skuteczności świadczenia usług sprzedaży i dostawy Produktów.
Kategoria(-e) kontrahenta(-ów) to(-ie) (są):
Dostawcy usług transportowych Dostawcy
instytucji płatniczych

9.3 Administrator danych
Administratorem danych jest Sprzedawca w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych.

9.4 Ograniczenie przetwarzania
O ile Klient nie wyrazi na to wyraźnej zgody, jego dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów reklamowych lub marketingowych.

9.5 Okres przechowywania danych
Zebrane w ten sposób dane Sprzedawca będzie przechowywał przez okres 5 lat, obejmujący czas przedawnienia obowiązującej odpowiedzialności cywilnej umownej.

9.6 Bezpieczeństwo i poufność
Sprzedawca wdraża środki organizacyjne, techniczne, programowe i fizyczne w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w celu ochrony danych osobowych przed zmianą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Należy jednak zauważyć, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem i Sprzedawca nie może zagwarantować bezpieczeństwa transmisji lub przechowywania informacji w Internecie.

9.7 Realizacja praw Klientów i użytkowników
Stosując przepisy mające zastosowanie do danych osobowych, Klientom i użytkownikom serwisu MARGERENE.COM przysługują następujące prawa:
Mogą aktualizować lub usuwać dane ich dotyczące w następujący sposób:
za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub listownie: MARGERENE – 14 impasse raymond sabarich -31100 Toulouse.
Mogą usunąć swoje konto, pisząc na adres e-mail wskazany w artykule 9.3 “Administrator”
Mogą skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, pisząc na adres wskazany w artykule 9.3 “Administrator”
Jeśli dane osobowe przechowywane przez Sprzedawcę są niedokładne, mogą zażądać aktualizacji informacji, pisząc na adres wskazany w artykule 9.3 “Administrator danych”
Mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, pisząc na adres wskazany w artykule 9.3 “Administrator”
Mogą również zażądać przeniesienia danych przechowywanych przez Sprzedawcę do innego dostawcy
Wreszcie mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych przez Sprzedawcę
Prawa te, o ile nie sprzeciwiają się celowi przetwarzania, mogą być wykonywane poprzez wysłanie żądania pocztą lub pocztą elektroniczną do Administratora Danych, którego dane kontaktowe wskazano powyżej.
Administrator musi udzielić odpowiedzi w maksymalnym terminie jednego miesiąca.
W przypadku odmowy uwzględnienia żądania Klienta, musi on być umotywowany.
Klient jest informowany, że w przypadku odmowy może złożyć skargę do CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) lub skierować sprawę do organu sądowego.
Klient może zostać poproszony o zaznaczenie pola, pod którym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami i reklamami od Sprzedawcy. Zawsze będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie, kontaktując się ze Sprzedawcą (dane kontaktowe powyżej) lub klikając link rezygnacji z subskrypcji.

ARTYKUŁ 10 – Własność intelektualna

Zawartość strony MARGERENE.COM jest własnością Sprzedawcy i jego partnerów i jest chroniona przez francuskie i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej.
Jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie tych treści jest surowo zabronione i może stanowić przestępstwo naruszenia.

ARTYKUŁ 11 – Prawo właściwe – Język

Niniejsze OWH i wynikające z nich operacje podlegają prawu francuskiemu.
Niniejsze OWH są napisane w języku francuskim. W przypadku gdy są one tłumaczone na jeden lub więcej języków obcych, w przypadku sporu pierwszeństwo ma wyłącznie tekst francuski.

ARTYKUŁ 12 – Spory

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem pocztowym lub e-mail sprzedawcy wskazanym w ART. 1 niniejszych OWH.
Klient jest informowany, że w każdym przypadku może skorzystać z konwencjonalnej mediacji, z istniejącymi sektorowymi organami mediacyjnymi lub z dowolną alternatywną metodą rozwiązywania sporów (na przykład postępowanie pojednawcze) w przypadku sporu.
W tym przypadku mediatorem jest
SAS MEDIATION SOLUTION
222 chemin de la bergerie – 01800 St Jean De Niost
www.sasmediationsolution-conso.fr
E-mail: www.sasmediationsolution-conso.fr.
Klient jest również informowany, że może również korzystać z platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
Wszelkie spory, w odniesieniu do których transakcje kupna i sprzedaży zawarte w zastosowaniu niniejszych OWH i które nie były przedmiotem polubownego rozstrzygnięcia między Sprzedawcą lub w drodze mediacji, będą kierowane do właściwych sądów na warunkach prawa zwyczajowego.

ZAŁĄCZNIK I
Formularz odstąpienia od umowy

Data ___________

Niniejszy formularz musi zostać wypełniony i zwrócony tylko wtedy, gdy Klient chce odstąpić od zamówienia złożonego na MARGERENE.COM z wyjątkiem wyłączeń lub ograniczeń w korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
Do wiadomości
: MARGERENE
14 impas Raymond Sabarich
31100 Tuluza –
Francja

Warsztaty nie przyjmują publiczności – wszystkie paczki muszą zostać zwrócone pocztą.

Niniejszym zawiadamiam o odstąpieniu od umowy dotyczącej nieruchomości poniżej:

 • Zamówienie od (wskazać datę)
 • Numer zamówienia: ……………………………………………………..
 • Imię i nazwisko Klienta: ………………………………………..
 • Adres klienta: ……………………………………………………..

Podpis Klienta (tylko w przypadku zgłoszenia tego formularza w formie papierowej)

Shopping Cart
Wybierz swoją walutę