Polityka prywatności

ARTYKUŁ 1 – Wykorzystanie zgromadzonych danych osobowych

Przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.) oraz ustawy o ochronie danych.
Każdy zakup na naszej stronie MARGERENE.COM przedmiotem gromadzenia danych osobowych, które mogą być przechowywane i wykorzystywane, takich jak:
Adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, wizyty, korzystanie z naszej strony internetowej, źródło odsyłające, czas trwania wizyty, przeglądane strony i ścieżki nawigacji w witrynie, adres e-mail, imię i nazwisko, transakcje, numer telefonu, informacje bankowe i metadane.
Przed ujawnieniem nam danych osobowych innej osoby należy uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności.


ARTYKUŁ 2 – Zgoda

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów opisanych w naszej Polityce prywatności.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:
Administrowania witryną / zapobiegania oszustwom i poprawy bezpieczeństwa strony internetowej / personalizacji strony internetowej dla każdego użytkownika / wysyłki przedmiotów / świadczenia usług / przesyłania faktur i transakcji bankowych / komunikowania się, powiadamiania, wysyłania zatwierdzonych biuletynów / przetwarzania skarg.
Możesz uzyskać dostęp do danych, które Cię dotyczą, sprostować je, zażądać ich usunięcia lub skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. W każdej chwili możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych; Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych; Możesz również skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych.
Za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
Odwiedź stronę www.cnil.fr, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw. Jeśli po skontaktowaniu się z nami uznasz, że Twoje prawa "Informatique et Libertés" nie są przestrzegane, możesz wysłać skargę do CNIL.

ARTYKUŁ 3 – Ujawnianie informacji

Nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych naszym partnerom ani innym zewnętrznym usługom bez Twojej zgody.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
W związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;
W celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym dostarczania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
Każdej osobie, którą zasadnie uważamy za integralną część sądu lub innego organu właściwego do ujawnienia takich danych osobowych, jeśli naszym zdaniem taki sąd lub organ prawdopodobnie zażąda ujawnienia takich danych osobowych.

ARTYKUŁ 4 – Usługi świadczone przez osoby trzecie

Niektóre bramki płatnicze mają własne polityki prywatności dotyczące informacji, które jesteśmy zobowiązani im przekazać w związku z transakcjami zakupu.
Strony internetowe osób trzecich
Nasza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do stron internetowych osób trzecich i informacje o nich. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności lub praktyki. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą traktować Twoje dane osobowe.

ARTYKUŁ 5 – Bezpieczeństwo

Podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych przechowywanych na naszych bezpiecznych serwerach.
Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe przeprowadzane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologiami szyfrowania.
Przyjmujesz do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niebezpieczne i że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych przez Internet.
Ponosisz odpowiedzialność za poufność hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła przez e-mail, ustnie lub w inny sposób offline w Twojej strefie klienta w sklepie internetowym.

ARTYKUŁ 6 – Wiek zgody

Korzystając z tej strony, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i że wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na Twoim utrzymaniu.

ARTYKUŁ 7 – Zmiany w Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że wiesz o wszelkich zmianach w tej polityce. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnej usługi przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.
Jeśli nasz sklep zostanie przejęty lub połączony z inną firmą, Twoje dane mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli nadal sprzedawać Ci produkty.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie zwracany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne": trwały plik cookie jest przechowywany przez przeglądarkę i pozostaje ważny do daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed tą datą wygaśnięcia; jeśli chodzi o plik cookie sesji, wygasa on po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka jest zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o Tobie, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi przez pliki cookie.

Na naszej stronie internetowej używamy sesyjnych plików cookie i trwałych plików cookie.
Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej i cele, dla których je wykorzystujemy, są opisane poniżej:
Używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową / śledzić użytkowników podczas przeglądania strony internetowej / aktywować korzystanie z koszyka na stronie internetowej / poprawić korzystanie ze strony internetowej / przeanalizować korzystanie ze strony internetowej / administrowanie stroną internetową / zapobieganie oszustwom i poprawa bezpieczeństwa strony internetowej / personalizacja strony internetowej dla każdego użytkownika / wysyłanie ukierunkowanych reklam, które mogą być interesujące dla niektórych użytkowników;
Większość przeglądarek umożliwia odrzucanie lub akceptowanie plików cookie.
Jak co:

  • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można zablokować pliki cookie za pomocą dostępnych ustawień zastępowania zarządzania plikami cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje internetowe", "Prywatność", a następnie "Zaawansowane";
  • w Firefoksie (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje", "Prywatność", a następnie wybierając "Użyj niestandardowych ustawień historii" z menu rozwijanego i odznaczając "Akceptuj pliki cookie z witryn"; i
  • W Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Dostosuj i kontroluj", a następnie klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Ustawienia treści", a następnie wybierając "Zapobiegaj ustawianiu danych przez witryny" w nagłówku "Pliki cookie".

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na Twoim komputerze.

Przykład: w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć plik cookie (instrukcje, aby to zrobić, można znaleźć tutaj http://support.microsoft.com/kb/278835);

  • w Firefoksie (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje" i "Prywatność", a następnie wybierając "Użyj niestandardowych ustawień historii" i klikając "Pokaż pliki cookie", a następnie "Usuń wszystkie pliki cookie"; i
  • w Chrome (wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Dostosuj i kontroluj", a następnie klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Usuń dane przeglądania", a następnie "Usuń pliki cookie i dane z modułów z innych witryn" przed kliknięciem "Usuń dane przeglądania".Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Inspektor ochrony danych – IOD

SAS Marguerite Pompon wyznacza Laurence'a Turchiego na stanowisko inspektora ochrony danych na stronie internetowej MARGERENE w ramach ustawy RODO o przetwarzaniu danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2021

Shopping Cart
Wybierz swoją walutę