תנאים כלליים של מכירה

בתוקף בתאריך 01/10/2021

סעיף 1 – היקף

תנאים והתניות כלליים אלה של מכירה (המכונים “GTC”) חלים, ללא הגבלה או הזמנה, על כל המכירות המסתיימות על ידי המוכר לקונים שאינם מקצועיים (“הלקוחות או הלקוח”), המעוניינים לרכוש את המוצרים המוצעים למכירה (“המוצרים”) על ידי המוכר באתר MARGERENE.COM. המוצרים המוצעים למכירה באתר הם:
מוצרי MARGERENE (להלן “המוצר(ים)”)
כרטיסי מתנה אלקטרוניים

המאפיינים העיקריים של המוצרים ובמיוחד המפרטים, האיורים והאינדיקציות של מידות או קיבולת המוצרים, מוצגים באתר MARGERENE.COM שהלקוח נדרש לקרוא לפני ההזמנה.
הבחירה והרכישה של מוצר היא באחריותו הבלעדית של הלקוח.
ההצעות של מוצרים מובנות בגבולות המלאי הזמין, כפי שצוין בעת ביצוע ההזמנה.

GTC אלה נגישים בכל עת באתר האינטרנט של MARGERENE.COM ויגברו על כל מסמך אחר.
הלקוח מצהיר כי קרא את GTC אלה וקיבל אותם על ידי סימון התיבה שסופקה למטרה זו לפני יישום הליך ההזמנה המקוון של אתר MARGERENE.COM .
אלא אם כן הוכח אחרת, הנתונים שנרשמו במערכת המחשב של המוכר מהווים הוכחה לכל העסקאות שהסתיימו עם הלקוח.

פרטי הקשר של המוכר הם כדלקמן:
MARGUERITE POMPON, SAS
14 מבוי סתום ריימונד סברייך
31100 טולוז – צרפת
הון מניות של 1000 יורו
רשום ב- RCS של טולוז, תחת המספר 893580969
דוא”ל: [email protected]
טלפון: 0789731238
מספר מע”מ חסינות FR91893580969

המוצרים המוצגים באתר MARGERENE.COM מוצעים למכירה עבור השטחים הבאים:
צרפת

במקרה של הזמנה למדינה שאינה מטרופולין צרפת, הלקוח הוא היבואן של המוצרים הנוגעים בדבר.
עבור כל המוצרים הנשלחים מחוץ לאיחוד האירופי ול- DOM-TOM, ובקשתם להזמנה אומתה מראש, המחיר יחושב ללא מסים באופן אוטומטי על החשבונית.
מכס או מסים מקומיים אחרים או מסי יבוא או מסי מדינה עשויים להיות משולמים. הם יהיו על חשבון הלקוח והם באחריותו הבלעדית של הלקוח.

מאמר 2 – מחירים

המוצרים מסופקים בתעריפים שבתוקף המופיעים באתר MARGERENE.COM, כאשר ההזמנה נרשמת על ידי המוכר.
המחירים באים לידי ביטוי ביורו, HT ו- TTC.
התעריפים לוקחים בחשבון את כל ההפחתות שעשויות להינתן על ידי המוכר באתר MARGERENE.COM.
תעריפים אלה נחרצים ואינם ניתנים לתיקון במהלך תקופת תוקפם, אך המוכר שומר לעצמו את הזכות, מחוץ לתקופת התוקף, לשנות את המחירים בכל עת.

המחירים אינם כוללים את עלויות העיבוד, המשלוח, ההובלה והמסירה, המחויבות בנוסף, בתנאים המצוינים באתר ומחושבים לפני ביצוע ההזמנה.
התשלום המבוקש מהלקוח תואם את הסכום הכולל של הרכישה, לרבות עלויות אלה.
חשבונית נפרסת על ידי המוכר וניתנת ללקוח עם מסירת המוצרים שהוזמנו.

סעיף 3 – הזמנות והזמנות מראש

הזמנה מראש:


ניתן להזמין מוצרים מראש.
הזמנה מראש זו היא בכל דרך כמו הזמנה עם זמן הכנה ומשלוח ארוך יותר באופן סביר, בדרך כלל זה הזמן הדרוש כדי להתחיל בייצור. תאריכי המשלוח מצוינים בכל אחד מדפי המוצרים הנושאים של הזמנה מראש.

תהליך הזמנה והזמנה מראש

על הלקוח לבחור באתר MARGERENE.COM את המוצרים שברצונו להזמין או להזמין מראש, בהתאם לשיטות הבאות:
ללקוח יש אפשרות לקנות מוצר אחד או יותר באתר האינטרנט של MARGERENE.COM .על ידי ביצוע התהליך שלהלן:

בחירת המוצרים והכמות הרצויה ללקוח,

אימות או שינוי או מחיקה של סל המוצרים שנבחרו על-ידי הלקוח,

הלקוח יכול ליצור חשבון לקוח או לא על פי בחירתו.

1 – אם הוא בוחר ליצור אחד, הוא חייב לעבור את השלב הבא:

-זיהוי הלקוח על ידי יצירת חשבון על ידי מילוי הטופס על ידי ציון רכיבי החובה כגון שם ושם משפחה, כתובת, דואר אלקטרוני לקבלת הוכחת רכישה ומידע נחוץ הקשור לרכישה, סיסמה, מספר טלפון שיש להגיע אליו בעת המסירה.

אלא אם צוין אחרת על ידי הלקוח, כתובת החיוב תהיה זהה לכתובת המסירה.

-אימות תוכן ההזמנה או ההזמנה מראש על ידי הלקוח, המחיר הכולל וכן המסים שנגבו, כתובת המסירה והחשבוניות

-אימות הלקוח של אמצעי התשלום והמסירה שלו.

-על הלקוח לקרוא ולאמת את תנאי המכירה הכלליים וכן את מדיניות הפרטיות.

-תשלום פריטים

– קבלת דוא”ל אישור הרכישה

2 – אם הוא בוחר לא ליצור חשבון לקוח, עליו לעבור את השלב הבא כדי לסיים את הרכישה שלו:

-זיהוי הלקוח על ידי מילוי הטופס המציין את רכיבי החובה כגון שם ושם משפחה, כתובת, דואר אלקטרוני לקבלת הוכחת רכישה ומידע נחוץ בקשר לרכישה, מספר טלפון שיש להגיע אליו בעת המסירה.

אלא אם צוין אחרת על ידי הלקוח, כתובת החיוב תהיה זהה לכתובת המסירה.

-אימות תוכן ההזמנה או ההזמנה מראש על ידי הלקוח, המחיר הכולל וכן המסים שנגבו, כתובת המסירה והחשבוניות

-אימות הלקוח של אמצעי התשלום והמסירה שלו.

-על הלקוח לקרוא ולאמת את תנאי המכירה הכלליים וכן את מדיניות הפרטיות.

-תשלום פריטים

-קבלת דוא”ל אישור הרכישה.

הצעות מוצרים תקפות כל עוד הן גלויות באתר, בגבולות המלאי הזמין.
המכירה תיחשב תקפה רק לאחר תשלום מלא של המחיר. באחריות הלקוח לוודא את דיוק ההזמנה או ההזמנה מראש ולדווח באופן מיידי על שגיאות כלשהן.
כל הזמנה או הזמנה מראש שבוצעה באתר MARGERENE.COM מהווה יצירת חוזה שנחתם במרחק בין הלקוח למוכר.
המוכר שומר לעצמו את הזכות לבטל או לסרב לכל הזמנה או הזמנה מראש מלקוח שאיתו קיימת מחלוקת בנוגע לתשלום הזמנה קודמת או הזמנה מראש.
הלקוח יוכל לעקוב אחר התקדמות הזמנתו באתר.

מאמר 3 bis – אזור לקוח – חשבון

הלקוח מוזמן, על פי בחירתו, ליצור חשבון (מרחב אישי).
לשם כך, עליו להירשם על ידי מילוי הטופס שיוצע לו בעת הזמנתו או הזמנתו מראש ומתחייב למסור מידע כנה ומדויק לגבי מעמדו האזרחי ופרטי יצירת הקשר שלו, לרבות כתובת הדוא”ל שלו.
הלקוח אחראי לעדכן את המידע שסופק. צוין כי הוא יכול לשנות אותם על ידי כניסה לחשבונו.
על מנת לגשת למרחב האישי שלו ולהיסטוריית ההזמנות שלו, על הלקוח להזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלו אשר יועברו אליו לאחר ההרשמה ואשר הם אישיים לחלוטין. ככזה, הלקוח יימנע מכל גילוי. אחרת, הוא יישאר האחראי הבלעדי לשימוש שייעשה בו.
הלקוח רשאי גם לבקש את ביטול הרישום שלו על ידי מעבר לדף הייעודי במרחב האישי שלו או שליחת דוא”ל אל: [email protected] או באמצעות קישור המוקדש למטרה זו. זה יהיה יעיל תוך זמן סביר.

במקרה של אי עמידה בתנאי המכירה ו /או השימוש הכלליים, לאתר MARGERENE.COM תהיה אפשרות להשעות או אפילו לסגור את חשבונו של לקוח לאחר הודעה רשמית שנשלחה באופן אלקטרוני ונותרה ללא תוקף.
כל מחיקה של חשבון, תהיה הסיבה אשר תהא, כרוכה במחיקה טהורה ופשוטה של כל המידע האישי של הלקוח.
כל אירוע עקב מקרה של כוח עליון וכתוצאה מכך לתקלה באתר או בשרת ובכפוף לכל הפרעה או שינוי במקרה של תחזוקה, אינו עוסק באחריות המוכר.
יצירת החשבון כרוכה בקבלת תנאי המכירה הכלליים הללו.

סעיף 4 – תנאי התשלום

המחיר משולם על ידי תשלום מאובטח, על פי השיטות הבאות:
תשלום באמצעות כרטיס אשראי (מאסטרקארד, ויזה, אמריקן אקספרס)
תשלום באמצעות נייד (Apple pay ואנדרואיד לשלם)
תשלום על ידי PayPal
תשלום באמצעות כרטיס מתנה אלקטרוני “MARGERèNE”,

המחיר ישולם במזומן על ידי הלקוח, במלואו ביום ביצוע ההזמנה.

נתוני התשלום מוחלפים במצב מוצפן באמצעות הפרוטוקול שהוגדר על ידי ספק התשלומים המורשה המעורב בעסקאות בנקאיות המתבצעות באתר MARGERENE.COM.

תשלומים שבוצעו על ידי הלקוח ייחשבו לסופיים רק לאחר שהמוכר גבה בפועל את הסכומים המגיעים.
המוכר לא יידרש לספק את המוצרים שהזמין הלקוח אם האחרון לא ישלם את המחיר במלואו בתנאים שצוינו לעיל.

כרטיסי מתנה אלקטרוניים

כרטיסי מתנה אלקטרוניים תקפים למשך שנה מהפעלתם ביום הרכישה שלהם ונשלחים בדוא”ל לכתובת שסופקה על ידי הלקוח.
הסכום המינימלי שיש לזכות הוא 10 אירו, והסכום המקסימלי הוא 500 אירו
באחריות הלקוח לוודא שהפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה נכונים כך שהנמען יקבל את ההזמנה. MARGERENE דוחה כל אחריות במקרה של טעות של הלקוח. אנו מזמינים את הלקוח לקרוא את אישור ההזמנה לפני האימות. במקרה שהלקוח אינו מקבל אישור זה, באחריותו ליצור איתנו קשר.
ההפרשה המקוונת של מספרי כרטיסי האשראי ואימות ההזמנה יהוו הוכחה למכלול הצו האמור ולהקצאת הסכומים שבוצעו, בהתאם להוראות החוק מיום 13.3.00. אימות זה מהווה חתימה וקבלה מפורשת של הפעולות המתבצעות באתר MARGERENE.COM.
אין להחליף את כרטיס המתנה האלקטרוני, למכור אותו מחדש או לזכותו בכרטיס או בחשבון בנק, או לגרום לתמורה כספית בכל צורה שהיא, כולה או חלקה.
כרטיסי מתנה אלקטרוניים נמכרים רק ליחידים.

ניתן להשתמש בכרטיס המתנה האלקטרוני בבת אחת או במספר פעמים עד למיצוי יתרתו. לא ניתן לבצע תמורה כספית בגין רכישה של סכום הנמוך מערך הכרטיס או היתרה שנותרה בכרטיס המתנה האלקטרוני. 
במקרה שכרטיס המתנה האלקטרוני אינו מכסה באופן מלא את סכום הרכישות, ניתן להשלים את התשלום באמצעי תשלום מקובל אחר.

ניתן לעיין ביתרה ובעסקאות האחרונות שבוצעו בכרטיס המתנה האלקטרוני בחשבון הלקוח. 

במקרה של החזרת הסחורה ששולמה באמצעות כרטיס המתנה האלקטרוני, הסכום יוחזר לכרטיס מתנה אלקטרוני חדש או יזוכה מחדש לאותו כרטיס מתנה אלקטרוני עם אותו תאריך תפוגה כמו זה ששימש לרכישה.
רכישת כרטיס מתנה מסוג MARGERENE E באמצעות כרטיס מתנה אלקטרוני אחר אינה מתקבלת.

סעיף 5 – משלוחים

המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח יימסרו במטרופולין צרפת או באזורים הבאים:
קורסיקה, DOM TOM, האיחוד האירופי, עבור כל מדינה אחרת רק על פי בקשה.

המשלוחים מתבצעים בדרך כלל תוך 3 ו-9 ימים בהתאם לשיטת המסירה שנבחרה לכתובת שצוינה על ידי הלקוח בעת ההזמנה באתר.
המסירה נוצרת על ידי העברה ללקוח של החזקה פיזית או שליטה במוצר. למעט במקרים מיוחדים או חוסר זמינות של מוצר אחד או יותר, המוצרים שהוזמנו יישלחו בבת אחת.
המוכר מתחייב לעשות את מיטב מאמציו כדי לספק את המוצרים שהזמין הלקוח במסגרת המועדים שצוינו לעיל.

אם המוצרים שהוזמנו לא נמסרו תוך 30 יום לאחר התייצבות הלקוח בדוא”ל לאחר תאריך המסירה הנקוב, מכל סיבה שאינה כוח עליון או עובדת הלקוח, ניתן יהיה לפתור את המכירה לבקשת הלקוח בכתב בתנאים המפורטים בסעיפים ל’ 216-2, L 216-3 ו- L241-4 של קוד הצרכן. הסכומים ששולמו על ידי הלקוח יוחזרו לו לכל המאוחר תוך ארבעה עשר יום ממועד סיום החוזה, להחרגת כל פיצוי או ניכוי.

המשלוחים נעשים על ידי ספק עצמאי, לכתובת המוזכרת על ידי הלקוח בעת ההזמנה ואשר אליה הספק יכול לגשת בקלות.
כאשר הלקוח עצמו דואג להשתמש במנשא שהוא בוחר בעצמו, המסירה נחשבת כאילו נעשתה ברגע שהמוצרים שהוזמנו על ידי המוכר מועברים למוביל שקיבל אותם ללא הסתייגויות. לפיכך, הלקוח מכיר בכך שעל המוביל לבצע את המסירה ואין לו כל אחריות נגד המוכר במקרה של אי מסירת הסחורה המועברת.

במקרה של בקשה מיוחדת מהלקוח בנוגע לתנאי האריזה או ההובלה של המוצרים שהוזמנו, שהתקבלו כדין בכתב על ידי המוכר, העלויות הקשורות אליהן יהיו נושא לחשבונית נוספת ספציפית, בהצעת מחיר שהתקבלה בעבר בכתב על ידי הלקוח.

הלקוח נדרש לבדוק את מצב המוצרים שנמסרו. יש לו תקופה מקסימלית של 3 ימים מהמסירה להגיש תביעות בדוא”ל אל:
[email protected]
או על ידי מכתב רשום עם אישור קבלה לכתובת: MARGERENE- 14, מבוי סתום ריימונד סבריץ ‘- 31100 טולוז – צרפת, מלווה בכל המסמכים התומכים הקשורים אליהם (תמונות בפרט). לאחר תקופה זו ואי עמידה בתנאים פורמליים אלה, המוצרים ייחשבו תואמים ונקיים מכל פגם לכאורה ושום תביעה לא תוכל להתקבל בתוקף על ידי המוכר.
המוכר יחזיר או יחליף בהקדם האפשרי ועל חשבונו את המוצרים שנמסרו אשר פגמי ההתאמה שלהם או פגמים לכאורה או נסתרים הוכחו כדין על ידי הלקוח, בתנאים שנקבעו בסעיפים L 217-4 ובעקבות קוד הצרכן ואלה שנקבעו ב- GTC אלה.

העברת סיכוני ההפסד וההתדרדרות הכרוכים בהם, תבוצע רק במועד שבו הלקוח לוקח את החזקה הפיזית על המוצרים. לפיכך, המוצרים נוסעים בסיכון ובסיכון של המוכר, למעט כאשר הלקוח בחר בעצמו במוביל. ככזה, הסיכונים מועברים בעת מסירת הטוב למוביל.

סעיף 6 – העברת בעלות

העברת הבעלות על המוצרים מהמוכר ללקוח תבוצע רק לאחר תשלום מלא של המחיר על ידי האחרון, ללא קשר לתאריך המסירה של המוצרים האמורים.

סעיף 7 – זכות הנסיגה

על פי תנאי סעיף L221-18 של קוד הצרכן “עבור חוזים המספקים אספקה קבועה של טובין לתקופה מוגדרת, התקופה פועלת מקבלת הטובין הראשונים. “
זכות הנסיגה ניתנת למימוש באופן מקוון, באמצעות טופס המשיכה המצורף וזמין גם באתר או בכל הצהרה אחרת, חד משמעית, המבטאת את הרצון לסגת ובמיוחד באמצעות פוסט הממוען למוכר בכתובות הדואר או הדוא”ל המצוינות בסעיף 1 של GTC.
ההחזרות יבוצעו במצבן המקורי וישלימו (תוויות, אריזה, אביזרים, הוראות…), לא יילבשו ויאפשרו את חזרתן לשיווק במצב חדש, בליווי חשבונית הרכישה המתאימה.
מוצרים פגומים, מלוכלכים, שונו או לא שלמים אינם נלקחים בחזרה.
עלויות ההחזרה נשארות באחריות הלקוח.
ההחלפה (בכפוף לזמינות) או ההחזר יבוצעו תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים על ידי המוכר של המוצרים שהוחזרו על ידי הלקוח בתנאים המפורטים במאמר זה.

סעיף 8 – אחריות המוכר – ערבויות

המוצרים המסופקים על ידי המוכר נהנים מ:
הערובה המשפטית להתאמה, עבור מוצרים פגומים, פגומים או פגומים או שאינם תואמים את הצו,
הערבות המשפטית נגד פגמים נסתרים הנובעים מפגם בחומר, בעיצוב או בייצור המשפיעים על המוצרים שנמסרו והופכים אותם לבלתי ראויים לשימוש,

הוראות הנוגעות לערבויות משפטיות
סעיף L217-4 לקוד הצרכן
“המוכר נדרש לספק טובין בהתאם לחוזה והוא אחראי לכל חוסר התאמה הקיים בעת המסירה. כמו כן, הוא אחראי לכל חוסר התאמה הנובע מהאריזה, מהוראות ההרכבה או מההתקנה כאשר היא חויבה בפניו בחוזה או בוצעה תחת אחריותו. »
סעיף L217-5 של קוד הצרכן
«הטובין תואם את החוזה:
1° אם הוא מתאים לשימוש המצופה בדרך כלל מטובה דומה, ואם רלוונטי:

 • אם זה מתאים לתיאור שניתן על ידי המוכר ויש לו את התכונות שהמוכר הציג לקונה בצורה של מדגם או מודל;
 • אם יש לו את התכונות שהקונה יכול לצפות להן באופן לגיטימי לאור ההצהרות הפומביות של המוכר, על ידי המפיק או על ידי נציגו, בפרט בפרסום או בתיוג;
  2 ° או אם יש לו את המאפיינים המוגדרים בהסכמה הדדית על ידי הצדדים או מתאים לכל שימוש מיוחד המבוקש על ידי הקונה, הובא לידיעת המוכר וכי האחרון קיבל. סעיף
  L217-12 של קוד הצרכן
  “הפעולה הנובעת מחוסר ההתאמה נקבעת על ידי שנתיים ממסירת הטובין. סעיף
  1641 לחוק האזרחי.
  המוכר מחויב בערבות בגין פגמים נסתרים בדבר שנמכר, אשר הופכים אותו לבלתי כשיר לשימוש שלשמו הוא מיועד, או שמפחיתים כל כך את השימוש הזה, שהקונה לא היה רוכש אותו, או היה נותן רק מחיר נמוך יותר, אם היה יודע עליהם. סעיף
  1648 פסקה 1 לחוק האזרחי
  “התביעה הנובעת מפגמים סמויים חייבת להיות מוגשת על ידי הרוכש תוך שנתיים מיום גילוי הפגם. “
  סעיף L217-16 של קוד הצרכן
  .” כאשר הקונה מבקש מהמוכר, במהלך הערבות המסחרית שהוענקה לו בעת הרכישה או התיקון של נכס מטלטלין, שחזור המכוסה בערבות, כל תקופת אימוביליזציה של שבעה ימים לפחות מתווספת למשך האחריות שנותרה לפעול. תקופה זו תחול מיום בקשת הקונה להתערבות או מהנגשה לתיקון הטובין הנדונים, אם ההנגשה כאמור היא לאחר הבקשה להתערבות. »
  על מנת לעמוד על זכויותיו, על הלקוח להודיע למוכר, בכתב (דוא”ל או בדואר), על אי-ההתאמה של המוצרים או על קיומם של פגמים נסתרים מגילוים.
  המוכר יחזיר, יחליף או יתקן את המוצרים או החלקים במסגרת האחריות הנחשבים לא תואמים או פגומים.
  עלויות המשלוח יוחזרו על בסיס התעריף המחויב ועלויות ההחזרה יוחזרו עם הצגת המסמכים התומכים.
  החזרים כספיים, החלפות או תיקונים של מוצרים הנחשבים לא תואמים או פגומים יבוצעו בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 14 ימי עבודה עם קבלת הפריט הפגום. החזר זה יכול להתבצע על ידי העברה בנקאית או המחאה.
  המוכר אינו יכול להיות אחראי במקרים הבאים:
  אי ציות לחקיקת המדינה בה נמסרים המוצרים, אשר על הלקוח לוודא
  , במקרה של שימוש לרעה, שימוש למטרות מקצועיות, רשלנות או חוסר תחזוקה מצד הלקוח, כמו במקרה של בלאי רגיל של המוצר, התאונה או כוח עליון.
  התצלומים והגרפיקה המוצגים באתר אינם חוזיים ואינם יכולים לעסוק באחריות המוכר.
  האחריות של המוכר מוגבלת, בכל מקרה, להחלפה או להחזר של מוצרים שאינם תואמים או פגומים.

מאמר 9 – נתונים אישיים

הלקוח מתבשר כי איסוף הנתונים האישיים שלו נחוץ למכירת המוצרים ולמסירתם/ מסירתם, המופקדים בידי המוכר. נתונים אישיים אלה נאספים אך ורק לצורך ביצוע חוזה המכירה.

9.1 איסוף נתונים אישיים

הנתונים האישיים הנאספים באתר MARGERENE.COM הם כדלקמן:

פתיחת חשבון
בעת יצירת חשבון הלקוח / משתמש:
שמות משפחה, שמות פרטיים, כתובת דואר, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

תשלום
כחלק מתשלום המוצרים המוצעים באתר MARGERENE.COM, הוא רושם נתונים כספיים הנוגעים לחשבון הבנק או לכרטיס האשראי של הלקוח / המשתמש.

9.2 מקבלי נתונים אישיים
הנתונים האישיים משמשים את המוכר ואת הקבלנים השותפים שלו לביצוע החוזה וכדי להבטיח את האפקטיביות של מתן המכירה והמסירה של המוצרים.
הקטגוריות(ים) של קבלנים משותפים הן (הן):
ספקי
תחבורה ספקי מוסדות תשלום

9.3 בקר נתונים
בקר הנתונים הוא המוכר, כמשמעותו בחוק הגנת המידע ונכון ל-25 במאי 2018 לתקנה 2016/679 בנושא הגנה על נתונים אישיים.

9.4 הגבלת העיבוד
אלא אם כן הלקוח מביע את הסכמתו המפורשת, הנתונים האישיים שלו לא ישמשו למטרות פרסום או שיווק.

9.5 תקופת שמירת נתונים
המוכר ישמור את הנתונים שנאספו כך לתקופה של 5 שנים, המכסה את זמן המרשם של החבות האזרחית החוזית הרלוונטית.

9.6 אבטחה וסודיות
המוכר מיישם אמצעים ארגוניים, טכניים, תוכנה ופיזיים במונחים של אבטחה דיגיטלית כדי להגן על נתונים אישיים מפני שינויים, הרס וגישה לא מורשית. עם זאת, יש לציין כי האינטרנט אינו סביבה מאובטחת לחלוטין והמוכר אינו יכול להבטיח את אבטחת השידור או האחסון של מידע באינטרנט.

9.7 יישום זכויות הלקוחות והמשתמשים
ביישום התקנות החלות על נתונים אישיים, ללקוחות ולמשתמשים באתר MARGERENE.COM יש את הזכויות הבאות:
הם יכולים לעדכן או למחוק את הנתונים הנוגעים להם באופן הבא:
באמצעות כתובת הדוא”ל: [email protected] או על ידי פוסט: MARGERENE – 14 מבוי סתום ריימונד סברייך -31100 טולוז.
הם יכולים למחוק את חשבונם על ידי כתיבה לכתובת הדוא”ל המצוינת בסעיף 9.3 “בקר”
הם יכולים לממש את זכות הגישה שלהם כדי לדעת את הנתונים האישיים הנוגעים להם על ידי כתיבה לכתובת המצוינת בסעיף 9.3 “בקר”
אם הנתונים האישיים המוחזקים על ידי המוכר אינם מדויקים, הם יכולים לבקש את עדכון המידע על ידי כתיבה לכתובת המצוינת בסעיף 9.3 “בקר נתונים”
הם עשויים לבקש את מחיקת הנתונים האישיים שלהם, בהתאם לחוקי הגנת הנתונים החלים על ידי כתיבה לכתובת המצוינת בסעיף 9.3 “בקר”
הם עשויים גם לבקש את הניידות של הנתונים המוחזקים על ידי המוכר לספק
אחר לבסוף, הם עשויים להתנגד לעיבוד הנתונים שלהם על ידי המוכר
זכויות אלה, כל עוד הן אינן מתנגדות למטרת העיבוד, ניתנות למימוש על ידי שליחת בקשה בדואר או בדואר אלקטרוני לבקר הנתונים שפרטי הקשר שלו מצוינים לעיל.
על הבקר לספק מענה תוך פרק זמן מרבי של חודש.
במקרה של סירוב להיענות לבקשת הלקוח, יש להניע את האחרון.
הלקוח מתבשר כי במקרה של סירוב, הוא רשאי להגיש תלונה ל- CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) או להפנות את העניין לרשות שיפוטית.
ייתכן שהלקוח יתבקש לסמן תיבה שבה הוא מסכים לקבל הודעות דוא”ל אינפורמטיביות ופרסומיות מהמוכר. תמיד תהיה לו אפשרות למשוך את ההסכם שלו בכל עת על ידי יצירת קשר עם המוכר (פרטי קשר לעיל) או על ידי ביצוע הקישור לביטול המנוי.

סעיף 10 – קניין רוחני

התוכן של אתר MARGERENE.COM הוא רכושם של המוכר ושותפיו והוא מוגן על ידי החוקים הצרפתיים והבינלאומיים הנוגעים לקניין רוחני.
כל העתקה מוחלטת או חלקית של תוכן זה אסורה בהחלט ועלולה להוות עבירת הפרה.

סעיף 11 – החוק החל – שפה

GTC אלה והפעולות הנובעות מהם נשלטים על ידי החוק הצרפתי וכפופים לו.
GTC אלה כתובים בצרפתית. במקרה שהם מתורגמים לשפה זרה אחת או יותר, רק הטקסט הצרפתי ינצח במקרה של מחלוקת.

סעיף 12 – מחלוקות

לכל תלונה אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות בכתובת הדואר או הדוא”ל של המוכר המצוינת בסעיף 1 של GTC אלה.
הלקוח מתבשר כי הוא רשאי בכל מקרה לפנות לגישור קונבנציונלי, עם גופי גישור סקטוריאליים קיימים או בכל שיטה חלופית ליישוב סכסוכים (פיוס, למשל) במקרה של סכסוך.
במקרה זה, המגשר הממונה הוא
SAS MEDIATION SOLUTION
222 chemin de la bergerie – 01800 St Jean De Niost
www.sasmediationsolution-conso.fr
דואר אלקטרוני: www.sasmediationsolution-conso.fr.
הלקוח מתבשר גם כי הוא רשאי, להשתמש גם בפלטפורמת יישוב הסכסוכים המקוונת (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
כל הסכסוכים שאליהם עסקאות הרכישה והמכירה שהסתיימו ביישום GTC אלה ואשר לא היו נושא להסדר ידידותי בין המוכר או בגישור, יוגשו לבתי המשפט המוסמכים בתנאי המשפט המקובל.

טופס נסיגה של נספח I

תאריך ________

יש למלא ולהחזיר טופס זה רק אם הלקוח מעוניין לסגת מההזמנה שהוטלה על MARGERENE.COM למעט החרגות או הגבלות למימוש זכות המשיכה בהתאם לתנאי המכירה הכלליים החלים.
Attn
: MARGERENE
14 מבוי סתום ריימונד סבריץ’
31100 טולוז –
צרפת

הסדנה אינה מקבלת את הציבור – יש להחזיר את כל החבילות בדואר.

אני מודיע בזאת על ביטול החוזה המתייחס לנכס להלן:

 • הזמנה מתוך (ציין תאריך)
 • מספר הזמנה: …………………..
 • שם הלקוח: …………..
 • כתובת הלקוח: ………..

חתימת הלקוח (רק במקרה של הודעה על טופס זה על נייר)

עגלת קניות
בחר את המטבע שלך