Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης

Σε ισχύ στις 01/10/2021

ΑΡΘΡΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης (γνωστοί ως “ΓΟΠ”) ισχύουν, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τον Πωλητή σε μη επαγγελματίες αγοραστές (“Οι Πελάτες ή ο Πελάτης”), που επιθυμούν να αποκτήσουν τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση (“Τα Προϊόντα”) από τον Πωλητή στον ιστότοπο MARGERENE.COM. Τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:
προϊόντα MARGERENE (εφεξής «τα Προϊόντα»)
, Ηλεκτρονικές Δωροκάρτες

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Προϊόντων και ιδίως οι προδιαγραφές, οι απεικονίσεις και οι ενδείξεις διαστάσεων ή χωρητικότητας των Προϊόντων, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα MARGERENE.COM την οποία ο πελάτης υποχρεούται να διαβάσει πριν από την παραγγελία.
Η επιλογή και η αγορά ενός Προϊόντος είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
Οι προσφορές των Προϊόντων γίνονται κατανοητές εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων, όπως καθορίζονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Αυτοί οι ΓΟΣ είναι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο MARGERENE.COM και θα υπερισχύουν οποιουδήποτε άλλου εγγράφου.
Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες ΓΟΣ και ότι τους έχει αποδεχθεί τσεκάροντας το πλαίσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας του ιστότοπου MARGERENE.COM .
Εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, τα δεδομένα που καταγράφονται στο σύστημα υπολογιστών του Πωλητή αποτελούν απόδειξη όλων των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με τον Πελάτη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή είναι τα εξής:
MARGUERITE POMPON, SAS
14 αδιέξοδο Raymond Sabarich
31100 Τουλούζη – Γαλλία
Μετοχικό κεφάλαιο 1000 ευρώ
Εγγεγραμμένο στο RCS της ΤΟΥΛΟΥΖΗς, με τον αριθμό 893580969
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 0789731238
Ενδοκοινοτικός αριθμός ΦΠΑ FR91893580969

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο MARGERENE.COM προσφέρονται προς πώληση για τις ακόλουθες περιοχές:
ΓΑΛΛΙΑ

Σε περίπτωση παραγγελίας σε χώρα διαφορετική από τη μητροπολιτική Γαλλία, ο Πελάτης είναι ο εισαγωγέας των σχετικών Προϊόντων.
Για όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της DOM-TOM και των οποίων το αίτημα για παραγγελία έχει επικυρωθεί εκ των προτέρων, η τιμή θα υπολογίζεται χωρίς τους φόρους αυτόματα στο τιμολόγιο.
Ενδέχεται να είναι πληρωτέοι τελωνειακοί δασμοί ή άλλοι τοπικοί φόροι ή εισαγωγικοί δασμοί ή κρατικοί φόροι. Θα είναι εις βάρος και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

ΑΡΘΡΟ 2 – Τιμές

Τα Προϊόντα παρέχονται στις ισχύουσες τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο MARGERENE.COM, όταν η παραγγελία καταχωρείται από τον Πωλητή.
Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ, HT και TTC.
Οι τιμές λαμβάνουν υπόψη τυχόν μειώσεις που μπορεί να χορηγηθούν από τον Πωλητή στον ιστότοπο MARGERENE.COM.
Αυτές οι τιμές είναι σταθερές και μη αναθεωρήσιμες κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, αλλά ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα, εκτός της περιόδου ισχύος, να τροποποιήσει τις τιμές ανά πάσα στιγμή.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα επεξεργασίας, αποστολής, μεταφοράς και παράδοσης, τα οποία τιμολογούνται επιπλέον, υπό τους όρους που αναφέρονται στον ιστότοπο και υπολογίζονται πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας.
Η πληρωμή που ζητήθηκε από τον Πελάτη αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτών των εξόδων.
Ένα τιμολόγιο συντάσσεται από τον Πωλητή και δίνεται στον Πελάτη κατά την παράδοση των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3 – Εντολές και προπαραγγελίες

Προπαραγγελία:


Τα προϊόντα μπορούν να παραγγελθούν εκ των προτέρων.
Αυτή η προπαραγγελία είναι από κάθε άποψη σαν μια παραγγελία με αρκετά μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας και αποστολής, συνήθως είναι ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη μιας παραγωγής. Οι ημερομηνίες αποστολής αναγράφονται σε κάθε μία από τις σελίδες των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο προπαραγγελίας.

Διαδικασία παραγγελίας και προπαραγγελίας

Εναπόκειται στον Πελάτη να επιλέξει στον ιστότοπο MARGERENE.COM τα Προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει ή να προπαραγγείλει, σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους:
Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα ή περισσότερα προϊόντα στην ιστοσελίδα του MARGERENE.COM .Ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Επιλογή του/των Προϊόντος/ων και της ποσότητας που επιθυμεί ο Πελάτης,

Επικύρωση ή τροποποίηση ή διαγραφή του καλαθιού ειδών που επέλεξε ο Πελάτης,

Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη ή όχι σύμφωνα με την επιλογή του.

1 – Αν επιλέξει να δημιουργήσει ένα, πρέπει να περάσει από το παρακάτω βήμα:

-Ταυτοποίηση του Πελάτη με τη δημιουργία λογαριασμού με τη συμπλήρωση της φόρμας σημειώνοντας τα υποχρεωτικά στοιχεία όπως όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, e-mail για τη λήψη αποδεικτικού αγοράς και τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την αγορά, τον κωδικό πρόσβασης, τον αριθμό τηλεφώνου που πρέπει να επικοινωνήσετε κατά την παράδοση.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον πελάτη, η διεύθυνση χρέωσης θα είναι ίδια με τη διεύθυνση παράδοσης.

-Επαλήθευση του περιεχομένου της παραγγελίας ή της προπαραγγελίας από τον Πελάτη, της συνολικής τιμής καθώς και των φόρων που χρεώθηκαν, της διεύθυνσης παράδοσης και της τιμολόγησης

-Επικύρωση του Πελάτη των τρόπων πληρωμής και παράδοσης.

-Ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει και να επικυρώσει τους γενικούς όρους πώλησης καθώς και την πολιτική απορρήτου.

-Πληρωμή αντικειμένων

-Παραλαβή του email επιβεβαίωσης αγοράς

2 – Εάν επιλέξει να μην δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη, πρέπει να ακολουθήσει το παρακάτω βήμα για να ολοκληρώσει την αγορά του:

-Ταυτοποίηση του Πελάτη με τη συμπλήρωση της φόρμας σημειώνοντας τα υποχρεωτικά στοιχεία όπως το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση, το e-mail για τη λήψη της απόδειξης αγοράς και τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την αγορά, τον αριθμό τηλεφώνου που πρέπει να επικοινωνήσετε κατά την παράδοση.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον πελάτη, η διεύθυνση χρέωσης θα είναι ίδια με τη διεύθυνση παράδοσης.

-Επαλήθευση του περιεχομένου της παραγγελίας ή της προπαραγγελίας από τον Πελάτη, της συνολικής τιμής καθώς και των φόρων που χρεώθηκαν, της διεύθυνσης παράδοσης και της τιμολόγησης

-Επικύρωση του Πελάτη των τρόπων πληρωμής και παράδοσης.

-Ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει και να επικυρώσει τους γενικούς όρους πώλησης καθώς και την πολιτική απορρήτου.

-Πληρωμή αντικειμένων

-Παραλαβή του email επιβεβαίωσης αγοράς.

Οι προσφορές προϊόντων ισχύουν εφόσον είναι ορατές στον ιστότοπο, εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων.
Η πώληση θα θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την πλήρη καταβολή του τιμήματος. Είναι ευθύνη του Πελάτη να επαληθεύσει την ακρίβεια της παραγγελίας ή της προπαραγγελίας και να αναφέρει αμέσως τυχόν σφάλματα.
Οποιαδήποτε παραγγελία ή προπαραγγελία που πραγματοποιείται στον ιστότοπο MARGERENE.COM αποτελεί τη σύναψη σύμβασης που συνάπτεται σε απόσταση μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία ή προπαραγγελία από πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφωνία σχετικά με την πληρωμή προηγούμενης παραγγελίας ή προπαραγγελίας.
Ο Πελάτης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγγελίας του στην ιστοσελίδα.

ΑΡΘΡΟ 3α – Πελατειακή περιοχή – Λογαριασμός

Ο Πελάτης καλείται, σύμφωνα με την επιλογή του, να δημιουργήσει λογαριασμό (προσωπικός χώρος).
Για να γίνει αυτό, πρέπει να εγγραφεί συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα του προσφερθεί κατά τη στιγμή της παραγγελίας ή της προπαραγγελίας του και δεσμεύεται να παράσχει ειλικρινείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση και τα στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των παρεχόμενων πληροφοριών. Διευκρινίζεται ότι μπορεί να τα τροποποιήσει πραγματοποιώντας σύνδεση στο λογαριασμό του.
Για την πρόσβαση στον προσωπικό του χώρο και το ιστορικό παραγγελιών του, ο Πελάτης πρέπει να ταυτοποιηθεί χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, τα οποία θα του κοινοποιηθούν μετά την εγγραφή του και τα οποία είναι αυστηρά προσωπικά. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης απέχει από οποιαδήποτε αποκάλυψη. Διαφορετικά, θα παραμείνει αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση που θα γίνει σε αυτό.
Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ζητήσει την απεγγραφή του μεταβαίνοντας στην ειδική σελίδα στον προσωπικό του χώρο ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: [email protected] ή χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο αφιερωμένο σε αυτόν τον σκοπό. Αυτό θα τεθεί σε ισχύ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους γενικούς όρους πώλησης ή/και χρήσης, η MARGERENE.COM ιστοσελίδα θα έχει τη δυνατότητα να αναστείλει ή και να κλείσει το λογαριασμό ενός πελάτη μετά από επίσημη ειδοποίηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά και παραμένει χωρίς αποτέλεσμα.
Οποιαδήποτε διαγραφή λογαριασμού, όποιος και αν είναι ο λόγος, συνεπάγεται την απλή διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων του Πελάτη.
Οποιοδήποτε γεγονός οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του ιστότοπου ή του διακομιστή και υπόκειται σε οποιαδήποτε διακοπή ή τροποποίηση σε περίπτωση συντήρησης, δεν αποτελεί ευθύνη του Πωλητή.
Η δημιουργία του λογαριασμού συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των γενικών όρων πώλησης.

ΑΡΘΡΟ 4 – Όροι πληρωμής

Το τίμημα καταβάλλεται με ασφαλή πληρωμή, σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους:
πληρωμή με πιστωτική κάρτα (MasterCard, Visa, American Express)
πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου (apple pay και Android pay)
πληρωμή με PayPal
Πληρωμή με E-δωροκάρτα “MARGERèNE”,

Το τίμημα καταβάλλεται σε μετρητά από τον Πελάτη, στο ακέραιο την ημέρα της παραγγελίας.

Τα δεδομένα πληρωμής ανταλλάσσονται σε κρυπτογραφημένη λειτουργία χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο που ορίζεται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο πληρωμών που εμπλέκεται σε τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο MARGERENE.COM.

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη θα θεωρούνται οριστικές μόνο αφού ο Πωλητής έχει πράγματι εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά.
Ο Πωλητής δεν θα υποχρεούται να παραδώσει τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη εάν ο τελευταίος δεν καταβάλει πλήρως το τίμημα υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

Ηλεκτρονικές κάρτες δώρων

Οι ηλεκτρονικές δωροκάρτες ισχύουν για 1 έτος από την ενεργοποίησή τους την ημέρα της αγοράς τους και αποστέλλονται με email στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
Το ελάχιστο ποσό που πρέπει να πιστωθεί είναι 10 €, και το μέγιστο ποσό είναι 500 €
Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που έχει κοινοποιήσει κατά την παραγγελία είναι σωστά, ώστε ο παραλήπτης να λάβει την παραγγελία. Η MARGERENE αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος του Πελάτη. Καλούμε τον πελάτη να διαβάσει την επιβεβαίωση της παραγγελίας πριν από την επικύρωση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει αυτή την επιβεβαίωση, είναι δική του ευθύνη να επικοινωνήσει μαζί μας.
Η ηλεκτρονική παροχή αριθμών πιστωτικών καρτών και η επικύρωση της παραγγελίας θα αποτελούν απόδειξη του συνόλου της εν λόγω παραγγελίας και της δυνατότητας επαγωγής των ποσών που έχουν δεσμευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 13ης Μαρτίου 2000. Αυτή η επικύρωση συνιστά υπογραφή και ρητή αποδοχή των λειτουργιών που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο MARGERENE.COM.
Η ηλεκτρονική δωροκάρτα δεν μπορεί να ανταλλαχθεί, να μεταπωληθεί ή να πιστωθεί σε κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, ούτε να προκαλέσει χρηματικό αντάλλαγμα σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει.
Οι ηλεκτρονικές δωροκάρτες πωλούνται μόνο σε ιδιώτες.

Η E-δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα ή αρκετές φορές μέχρι να εξαντληθεί το υπόλοιπό της. Δεν μπορεί να γίνει χρηματικό αντάλλαγμα για αγορά ποσού μικρότερου από την αξία της Κάρτας ή το υπόλοιπο που απομένει στην E-Gift Card. 
Σε περίπτωση που η E-δωροκάρτα δεν καλύπτει πλήρως το ποσό των αγορών, είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πληρωμής με άλλο αποδεκτό μέσο πληρωμής.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το υπόλοιπο και τις τελευταίες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην E-gift card στον λογαριασμό του πελάτη. 

Σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών που εξοφλήθηκαν μέσω της E-δωροκάρτας, το ποσό θα επιστραφεί σε μια νέα E-δωροκάρτα ή θα πιστωθεί εκ νέου στην ίδια E-δωροκάρτα με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.
Η αγορά μιας δωροκάρτας MARGERENE E με χρήση άλλης ηλεκτρονικής δωροκάρτας δεν γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 5 – Παραδόσεις

Τα Προϊόντα που παραγγέλνονται από τον Πελάτη θα παραδοθούν στη μητροπολιτική Γαλλία ή στις ακόλουθες περιοχές:
Κορσική, DOM TOM, Ευρωπαϊκή Ένωση, για οποιαδήποτε άλλη χώρα μόνο κατόπιν αιτήματος.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται γενικά εντός 3 και 9 ημερών ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που επιλέγεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Πελάτη κατά την παραγγελία στον ιστότοπο.
Η παράδοση συνίσταται στη μεταβίβαση στον Πελάτη της φυσικής κατοχής ή του ελέγχου του Προϊόντος. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις ή μη διαθεσιμότητα ενός ή περισσότερων Προϊόντων, τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν θα παραδοθούν με μία κίνηση.
Ο Πωλητής δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη εντός των προθεσμιών που ορίζονται παραπάνω.

Εάν τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν έχουν παραδοθεί εντός 30 ημερών από την εκδήλωση του πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ενδεικτική ημερομηνία παράδοσης, για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από ανωτέρα βία ή το γεγονός του Πελάτη, η πώληση μπορεί να επιλυθεί κατόπιν γραπτού αιτήματος του Πελάτη υπό τους όρους που προβλέπονται στα Άρθρα L 216-2, L 216-3 και L241-4 του Κώδικα. Τα ποσά που καταβάλλονται από τον Πελάτη θα του επιστραφούν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή έκπτωσης.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από ανεξάρτητο μεταφορέα, στη διεύθυνση που αναφέρεται από τον Πελάτη κατά την παραγγελία και στην οποία ο μεταφορέας μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση.
Όταν ο Πελάτης έχει φροντίσει ο ίδιος να χρησιμοποιήσει έναν μεταφορέα που επιλέγει ο ίδιος, η παράδοση θεωρείται ότι έχει γίνει μόλις τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον Πωλητή παραδοθούν στον μεταφορέα που τα έχει αποδεχτεί χωρίς επιφυλάξεις. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι εναπόκειται στον μεταφορέα να πραγματοποιήσει την παράδοση και δεν έχει καμία εγγύηση κατά του Πωλητή σε περίπτωση αποτυχίας παράδοσης των μεταφερόμενων αγαθών.

Σε περίπτωση ειδικού αιτήματος από τον Πελάτη σχετικά με τους όρους συσκευασίας ή μεταφοράς των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, δεόντως αποδεκτά γραπτώς από τον Πωλητή, τα σχετικά έξοδα θα αποτελέσουν αντικείμενο συγκεκριμένου πρόσθετου τιμολογίου, κατόπιν προσφοράς που έγινε προηγουμένως αποδεκτή γραπτώς από τον Πελάτη.

Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση των παραδοθέντων προϊόντων. Έχει μέγιστη προθεσμία 3 ημερών από την παράδοση για να υποβάλει αξιώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
[email protected]
ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση: MARGERENE- 14, αδιέξοδο Raymond Sabarich – 31100 Τουλούζη – ΓΑΛΛΙΑ, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα (ιδίως φωτογραφίες). Μετά από αυτήν την περίοδο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις διατυπώσεις, τα Προϊόντα θα θεωρούνται συμμορφούμενα και απαλλαγμένα από οποιοδήποτε προφανές ελάττωμα και καμία αξίωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή έγκυρα από τον Πωλητή.
Ο Πωλητής θα αποζημιώσει ή θα αντικαταστήσει το συντομότερο δυνατό και με δικά του έξοδα, τα Προϊόντα που παραδόθηκαν των οποίων τα ελαττώματα συμμόρφωσης ή τα εμφανή ή κρυφά ελαττώματα έχουν αποδειχθεί δεόντως από τον Πελάτη, υπό τους όρους που προβλέπονται στα Άρθρα L 217-4 και μετά τον Κώδικα Καταναλωτή και εκείνους που προβλέπονται στους παρόντες ΓΟΣ.

Η μεταφορά των κινδύνων απώλειας και φθοράς που σχετίζονται με αυτούς, θα πραγματοποιείται μόνο τη στιγμή που ο Πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή των Προϊόντων. Ως εκ τούτου, τα Προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο και κίνδυνο του Πωλητή, εκτός εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει ο ίδιος τον μεταφορέα. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι μεταφέρονται κατά τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού στον μεταφορέα.

ΑΡΘΡΟ 6 – Μεταβίβαση κυριότητας

Η μεταβίβαση της κυριότητας των Προϊόντων από τον Πωλητή στον Πελάτη θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη καταβολή του τιμήματος από τον τελευταίο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης των εν λόγω Προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 7 – Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου L221-18 του Κώδικα Καταναλωτή “Για τις συμβάσεις που προβλέπουν την τακτική παράδοση αγαθών για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η περίοδος αρχίζει από την παραλαβή του πρώτου αγαθού. “
Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας το έντυπο υπαναχώρησης που επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμο στον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, σαφής, εκφράζοντας την επιθυμία να υπαναχωρήσει και ιδίως ταχυδρομικώς απευθυνόμενος στον Πωλητή στις ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 1 των ΓΟΠ.
Οι επιστροφές πρέπει να γίνονται στην αρχική τους κατάσταση και να είναι πλήρεις (ετικέτες, συσκευασίες, αξεσουάρ, οδηγίες …), να μην φοριούνται και να επιτρέπουν την επιστροφή τους στο μάρκετινγκ σε νέα κατάσταση, συνοδευόμενες από το αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς.
Κατεστραμμένα, λερωμένα, τροποποιημένα ή ελλιπή Προϊόντα δεν επιστρέφονται.
Τα έξοδα επιστροφής παραμένουν ευθύνη του Πελάτη.
Η αλλαγή (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) ή η επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός 14 ημερών από την παραλαβή από τον Πωλητή των Προϊόντων που επιστρέφονται από τον Πελάτη υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 8 – Ευθύνη πωλητή – Εγγυήσεις

Τα Προϊόντα που παρέχονται από τον Πωλητή επωφελούνται από:
τη νομική εγγύηση συμμόρφωσης, για ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή κατεστραμμένα Προϊόντα ή που δεν αντιστοιχούν στην παραγγελία,
τη νομική εγγύηση έναντι κρυφών ελαττωμάτων που προκύπτουν από ελάττωμα στο υλικό, το σχεδιασμό ή την κατασκευή που επηρεάζει τα προϊόντα που παραδίδονται και τα καθιστά ακατάλληλα για χρήση,

Διατάξεις σχετικά με τις νόμιμες
εγγυήσεις Άρθρο L217-4 του Κώδικα Καταναλωτών
“Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει ένα αγαθό σύμφωνα με τη σύμβαση και είναι υπεύθυνος για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης. Ευθύνεται επίσης για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που προκύπτει από τη συσκευασία, τις οδηγίες συναρμολόγησης ή την εγκατάσταση, όταν του έχει χρεωθεί από τη σύμβαση ή έχει εκτελεστεί υπό την ευθύνη του. »
Άρθρο L217-5 του κώδικα καταναλωτών
«Το αγαθό συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης:
1° Εάν είναι κατάλληλο για τη χρήση που αναμένεται συνήθως από ένα παρόμοιο αγαθό και, κατά περίπτωση:

 • εάν αντιστοιχεί στην περιγραφή που έδωσε ο πωλητής και έχει τις ιδιότητες που ο πωλητής έχει παρουσιάσει στον αγοραστή με τη μορφή δείγματος ή υποδείγματος·
 • εάν έχει τα προσόντα που ο αγοραστής μπορεί να αναμένει νομίμως, λαμβανομένων υπόψη των δημόσιων δηλώσεων του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, ιδίως όσον αφορά τη διαφήμιση ή την επισήμανση·
  2 ° Ή εάν έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται με αμοιβαία συμφωνία των μερών ή είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε ειδική χρήση που ζητείται από τον αγοραστή, που τίθεται υπόψη του πωλητή και ότι ο τελευταίος έχει αποδεχθεί. Άρθρο
  L217-12 του Κώδικα Καταναλωτών
  “Η ενέργεια που προκύπτει από την έλλειψη συμμόρφωσης ορίζεται κατά δύο έτη από την παράδοση του αγαθού. Άρθρο
  1641 του Αστικού Κώδικα.
  Ο πωλητής δεσμεύεται από την εγγύηση όσον αφορά τα κρυφά ελαττώματα του πωληθέντος πράγματος, τα οποία το καθιστούν ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, ή τα οποία μειώνουν τόσο πολύ τη χρήση αυτή, ώστε ο αγοραστής να μην την είχε αποκτήσει ή θα είχε δώσει μόνο χαμηλότερη τιμή, αν τα γνώριζε. Άρθρο
  1648 παράγραφος 1 του Αστικού
  Κώδικα”Η αγωγή που απορρέει από λανθάνοντα ελαττώματα πρέπει να ασκηθεί από τον αγοραστή εντός δύο ετών από την ανακάλυψη του ελαττώματος. “
  Άρθρο L217-16 του Κώδικα Προστασίας των Καταναλωτών
  .” Όταν ο αγοραστής ζητήσει από τον πωλητή, κατά τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης που του χορηγήθηκε κατά τη στιγμή της απόκτησης ή επισκευής κινητής περιουσίας, μια αποκατάσταση που καλύπτεται από την εγγύηση, οποιαδήποτε περίοδος ακινητοποίησης τουλάχιστον επτά ημερών προστίθεται στη διάρκεια της εγγύησης που απομένει να εκτελεστεί. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία της αίτησης παρέμβασης του αγοραστή ή από τη διάθεση των εν λόγω εμπορευμάτων για επισκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, εάν η διάθεση αυτή είναι μεταγενέστερη της αίτησης παρέμβασης. »
  Για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει τον Πωλητή, γραπτώς (email ή mail), για τη μη συμμόρφωση των Προϊόντων ή την ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων από την ανακάλυψή τους.
  Ο Πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα, θα αντικαταστήσει ή θα έχει επισκευάσει τα Προϊόντα ή τα εξαρτήματα που καλύπτονται από εγγύηση και θεωρούνται μη συμμορφούμενα ή ελαττωματικά.
  Τα έξοδα αποστολής θα επιστραφούν με βάση την τιμολογημένη τιμή και τα έξοδα επιστροφής θα επιστραφούν με την προσκόμιση των δικαιολογητικών.
  Επιστροφές χρημάτων, αντικαταστάσεις ή επισκευές Προϊόντων που θεωρούνται μη συμμορφούμενα ή ελαττωματικά θα πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος. Αυτή η επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα ή επιταγή.
  Ο Πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία παραδίδονται τα προϊόντα, την οποία εναπόκειται στον Πελάτη να επαληθεύσει
  , σε περίπτωση κακής χρήσης, χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς, αμέλειας ή έλλειψης συντήρησης εκ μέρους του Πελάτη, όπως σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς του Προϊόντος, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας.
  Οι φωτογραφίες και τα γραφικά που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν είναι συμβατικά και δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη του Πωλητή.
  Η εγγύηση του Πωλητή περιορίζεται, σε κάθε περίπτωση, στην αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων μη συμμορφούμενων ή ελαττωματικών Προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 9 – Προσωπικά δεδομένα

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι η συλλογή των προσωπικών του δεδομένων είναι απαραίτητη για την πώληση των Προϊόντων και την παράδοση/παράδοσή τους, που έχει ανατεθεί στον Πωλητή. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

9.1 Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπο MARGERENE.COM είναι τα εξής:

Άνοιγμα λογαριασμού
Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού Πελάτη/Χρήστη:
Επώνυμα, ονόματα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Πληρωμή
Στο πλαίσιο της πληρωμής των Προϊόντων που προσφέρονται στον ιστότοπο MARGERENE.COM, καταγράφει οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα του Πελάτη/χρήστη.

9.2 Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τον Πωλητή και τους συνεργάτες του για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της παροχής πώλησης και παράδοσης των Προϊόντων.
Η κατηγορία ή οι κατηγορίες του(των) αντισυμβαλλόμενου(-ων) είναι:Πάροχοι
μεταφορών Πάροχοι
ιδρυμάτων πληρωμών πάροχοι

9.3 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο Πωλητής, κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων και από τις 25 Μαΐου 2018 του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9.4 Περιορισμός της επεξεργασίας
Εκτός εάν ο Πελάτης εκφράσει τη ρητή συγκατάθεσή του, τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ.

9.5 Περίοδος διατήρησης δεδομένων
Ο Πωλητής θα διατηρήσει τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο για περίοδο 5 ετών, καλύπτοντας το χρόνο παραγραφής της ισχύουσας συμβατικής αστικής ευθύνης.

9.6 Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα
Ο Πωλητής εφαρμόζει οργανωτικά, τεχνικά, λογισμικά και φυσικά μέτρα όσον αφορά την ψηφιακή ασφάλεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από αλλοίωση, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον και ο Πωλητής δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της μετάδοσης ή της αποθήκευσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

9.7 Εφαρμογή των δικαιωμάτων των Πελατών και των χρηστών
Κατ’ εφαρμογή των κανονισμών που ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα, οι Πελάτες και οι χρήστες του MARGERENE.COM ιστότοπου έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
Μπορούν να ενημερώσουν ή να διαγράψουν τα δεδομένα που τους αφορούν με τον ακόλουθο τρόπο:
μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή ταχυδρομικώς: MARGERENE – 14 impasse raymond sabarich -31100 Toulouse.
Μπορούν να διαγράψουν τον λογαριασμό τους γράφοντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο άρθρο 9.3 “Υπεύθυνος επεξεργασίας”
Μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασής τους για να γνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν γράφοντας στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 9.3 “Υπεύθυνος επεξεργασίας”
Εάν τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει ο Πωλητής είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν την ενημέρωση των πληροφοριών γράφοντας στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 9.3 “Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων”
Μπορούν επίσης να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, γράφοντας στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 9.3 “Υπεύθυνος επεξεργασίας”
Μπορούν επίσης να ζητήσουν τη φορητότητα των δεδομένων που κατέχει ο Πωλητής σε άλλο πάροχο
Τέλος, μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους από τον Πωλητή
Τα δικαιώματα αυτά, εφόσον δεν αντιτίθενται στον σκοπό της επεξεργασίας, μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή αιτήματος μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παραπάνω.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να απαντήσει εντός μέγιστης περιόδου ενός μηνός.
Σε περίπτωση άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος του Πελάτη, ο τελευταίος πρέπει να έχει κίνητρο.
Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι σε περίπτωση άρνησης, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στο CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) ή να παραπέμψει το θέμα σε δικαστική αρχή.
Ο Πελάτης μπορεί να κληθεί να επιλέξει ένα πλαίσιο κάτω από το οποίο συμφωνεί να λαμβάνει ενημερωτικά και διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Πωλητή. Θα έχει πάντα τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συμφωνία του ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον Πωλητή (στοιχεία επικοινωνίας παραπάνω) ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 10 – Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του ιστότοπου MARGERENE.COM αποτελεί ιδιοκτησία του Πωλητή και των συνεργατών του και προστατεύεται από τους γαλλικούς και διεθνείς νόμους σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία.
Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτού του περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να συνιστά αδίκημα παραβίασης.

ΑΡΘΡΟ 11 – Εφαρμοστέο δίκαιο – Γλώσσα

Οι παρόντες ΓΟΠ και οι πράξεις που απορρέουν από αυτούς διέπονται από το γαλλικό δίκαιο και υπόκεινται σε αυτούς.
Αυτοί οι ΓΟΠ είναι γραμμένοι στα γαλλικά. Σε περίπτωση που μεταφραστούν σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, μόνο το γαλλικό κείμενο υπερισχύει σε περίπτωση διαφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 12 – Διαφορές

Για οποιοδήποτε παράπονο, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στην ταχυδρομική διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή που αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ 1 των παρόντων ΓΟΣ.
Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι μπορεί σε κάθε περίπτωση να προσφύγει σε συμβατική διαμεσολάβηση, με υφιστάμενους φορείς τομεακής διαμεσολάβησης ή με οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών (συμβιβασμός, για παράδειγμα) σε περίπτωση διαφοράς.
Στην περίπτωση αυτή, ο διορισμένος διαμεσολαβητής είναι
η SAS MEDIATION SOLUTION
222 chemin de la bergerie – 01800 St Jean De Niost
www.sasmediationsolution-conso.fr
E-mail: www.sasmediationsolution-conso.fr.
Ο Πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
Όλες οι διαφορές στις οποίες οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης που συνάπτονται κατ’ εφαρμογή των παρόντων ΓΟΣ και οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο φιλικού διακανονισμού μεταξύ του πωλητή ή με διαμεσολάβηση, θα υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια υπό τους όρους του εθιμικού δικαίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Έντυπο
υπαναχώρησης

Ημερομηνία ___________

Αυτή η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί μόνο εάν ο Πελάτης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την παραγγελία που υποβλήθηκε σε MARGERENE.COM εκτός από εξαιρέσεις ή όρια στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τους ισχύοντες Γενικούς Όρους Πώλησης.
Attn
: MARGERENE
14 αδιέξοδο Raymond Sabarich
31100 Τουλούζη –
Γαλλία

Το Εργαστήριο δεν δέχεται το κοινό – όλα τα δέματα πρέπει να επιστραφούν ταχυδρομικά.

Με την παρούσα ανακοινώνω την υπαναχώρηση από την παρακάτω σύμβαση σχετικά με το ακίνητο:

 • Παραγγελία από (να αναφερθεί η ημερομηνία)
 • Αριθμός παραγγελίας: …..
 • Όνομα πελάτη: …..
 • Διεύθυνση πελάτη: …..

Υπογραφή του Πελάτη (μόνο σε περίπτωση ειδοποίησης αυτής της φόρμας σε χαρτί)

Καλάθι αγορών
Επιλέξτε το νόμισμά σας